Omgevings­kwaliteit niet als toefje op de taart

29 september 2022

"Zet ‘omgevingskwaliteit’ centraal in het beleid voor het landelijk gebied." Dat is kortweg het advies dat Vereniging Deltametropool en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit in een brief aan Johan Remkes stuurden. Goede kwaliteit van de leefomgeving is een publieke zaak, ten dienste van de mensen die wonen, werken en leven in ons land. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied moet deze omgevingskwaliteit als verbindend instrument vormgeven niet als sectoraal toefje op de taart.

terug naar boven terug naar boven