Dansen tussen de schalen

29 september 2022

Voor complexe vraagstukken is integraal regionaal samenwerken onmisbaar. Volgens Geert Teisman, hoogleraar Bestuurskunde, maakt de omgevingswet het mogelijk om dat beter te faciliteren. Tijdens een bijeenkomst van de G40 en G4 gemeenten geeft Teisman aan dat de tussenruimte tussen de bestuurslagen benut kan worden om te dansen tussen de schalen. Goed bestuur en beleid op regionaael schaalniveau gaat niet alleen om harde afspraken, taken en geld, maar juist om de ruimte die ook de nieuwe omgevingswet biedt tussen de formele verdeling van bevoegdheden in

terug naar boven terug naar boven