Waarom de tegenstelling Randstad-platteland kul is

13 januari 2023

De tegenstelling Randstad-platteland is kul en berust op een populistisch beeld van een ontzielde stad tegenover een idyllisch platteland. Dit stelt Casper Thomas in De Groene. Hij betoogt dat het benadrukken van de kloof tussen stad en platteland eerder een rode draad door de geschiedenis is dan een fenomeen dat zich specifiek nu voordoet. Daarnaast vindt hij dat juist in Nederland het verschil tussen stad en land kleiner is dan elders. In ons land ontbreekt een grote metropool. Daarnaast is het platteland sterk gemondialiseerd en heeft men op het platteland bijna overal toegang tot stedelijke voorzieningen.

terug naar boven terug naar boven