Dalende vruchtbaarheid als mondiale groeiremmers

11 november 2022

De snelle groei van de Nederlandse bevolking door immigratie heeft zijn weerslag op ruimtegebruik. 'Hoeveel mensen kunnen er nog bij?', is de ongemakkelijke vraag. Zef Hemel schrijft in een blog naar aanleiding van nieuwe wereldwijde vruchtbaarheidscijfers die The Economist publiceert, dat we afstevenen op een trendbreuk. De mondiale bevolkingsgroei neemt versneld af. Zelfs in India loopt het gemiddeld aantal kinderen per vrouw sterk terug. Goed nieuws voor de wereld concludeert hij. Bevolkingsdruk ligt immers aan de basis van de meeste wereldproblemen. Is dit aanleiding om ook anders tegen migratie aan te kijken?

terug naar boven terug naar boven