Nieuwe logica voor post-fossiele energie-systemen

13 december 2021

Er is een nieuwe ruimtelijke logica nodig voor post-fossiele energiesystemen. Dit is een van de adviezen die het College van Rijksadviseurs benoemt in het Advies voor RES 2.0. Met het advies wil het College stimuleren dat er samenhangende plannen ontstaan voor de energietransitie, die tonen hoe we kunnen werken aan een aantrekkelijke leefomgeving waarin een duurzame omgang met energie het nieuwe normaal is.

terug naar boven terug naar boven