Ruimtelijke kwaliteit in kringloop-landbouw

13 december 2021

De transitie naar kringlooplandbouw kan een impuls geven aan de ‘ruimtelijke kwaliteit’ van het buitengebied, maar wat is ruimtelijke kwaliteit in kringlooplandbouw? Volgens onderzoekers Michiel Bakx, Amanda Krijgsman, Sanda Lenzholzer, Tia Hermans en Niels Dam wordt dat door iedereen anders geïnterpreteerd. Voor onderzoek aan de WUR stelden ze aan de hand van verschillende belanghebbenden, zoals agrariërs, recreanten, bewoners en beroepsdeskundigen een gemeenschappelijk kader op met zestien aspecten voor ruimtelijke kwaliteit in kringlooplandbouw.

terug naar boven terug naar boven