Nederlandse landschaps­geschiedenis online in RCE kennisbank

11 november 2022

Alle regiobeschrijvingen van Panorama Landschap zijn nu ook te raadplegen in de kennisbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Daarmee is gewaarborgd dat de informatie duurzaam beschikbaar is voor de vakwereld. Panorama Landschap beschrijft het karakter van het Nederlandse landschap in 78 regio’s en biedt hiermee inspiratie voor ruimtelijke ontwikkelingen. De landschaps­karakteriseringen zijn kleine biografieën, gericht op de genese (wordings­geschiedenis) van het landschap: van de prehistorie tot het heden.

terug naar boven terug naar boven