Landschap als vestigings­voorwaarde?

Draag bij aan de doorontwikkeling van de Community of Practice!

11 januari 2023

We constateren dat het aantrekken van hoogopgeleid talent niet langer de primaire insteek is van onze Community of Practice. We zien steeds meer kansen om het landschap integraal te benaderen en het in te zetten als een oplossingsrichting voor een groeninclusieve metropolitane ontwikkeling. Zonder de wortels van onze Community of Practice te vergeten, verbreden we onze blik en bieden we ook huidige inwoners en brede welvaart het podium. Daarmee verbinden we landschap nog sterker aan socio-economische opgaven, zoals gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Onze vraag

2023 is alweer even begonnen, en daarmee begint ook weer een jaar met Community of Practice (CoP) activiteiten. Daarbij zijn er inmiddels al een aantal jaren verstreken sinds het opzetten van de Community, en is de context waarin we werken veranderd. Dat vraagt om een verdere ontwikkeling van de Community, haar focus en de inhoud van de activiteiten.

Dit doen we niet alleen. Zoals de naam al zegt, is dit een Community. Daarom willen wij jullie meer betrekken bij de verdere ontwikkeling. Daarvoor hebben we een paar korte vragen opgesteld met betrekking tot de Community en de activiteiten die we organiseren.

Naar de vragen

(Mocht u deze enquete al hebben ingevuld, dan zijn uw antwoorden al bij ons bekend)

De Enquete

We kijken er naar uit om jullie antwoorden op deze korte enquete te ontvangen om deze mee te nemen in het proces. Dit helpt ons om de activiteiten van de CoP in de komende maanden vorm te geven. De resultaten zullen we in de eerstvolgende nieuwsbrief met jullie delen, evenals de manier waarop we jullie input hebben meegenomen.

Naar de vragen

De agenda verandert

We constateren dat aantrekken van hoogopgeleid talent niet langer de primaire insteek is van onze Community of Practice. We zien steeds meer kansen om het landschap integraal te benaderen en het in te zetten als een oplossingsrichting voor een groeninclusieve metropolitane ontwikkeling. Zonder de wortels van onze Community of Practice te vergeten, verbreden we onze blik en bieden we ook huidige inwoners en  brede welvaart het podium. Daarmee verbinden we landschap nog sterker aan socio-economische opgaven, zoals gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Verschillende regio’s opereren echter op verschillende snelheden en de ontwikkelperspectieven moeten er snel liggen. Daarbij is het een grote uitdaging om het belang en de baten een mooi landschap  en met goed functionerende groene en blauwe connecties tot diep in de besluitvorming te laten doordringen. Er is een grote inspanning nodig om zowel kwantiteit als kwaliteit van deze connecties in beleid, planvorming, uitvoering en beheer te verankeren en groene netwerken te ontwikkelen die reiken van de voordeur tot in het landelijk gebied.

Juist daar kan de CoP bijdragen. Door in te zetten op de uitwisseling van instrumenten, praktijkervaring, inspiratie, methodieken en kennis, kunnen we bijdragen aan de levenskwaliteit van ons metropolitane landschap, waar landschap en stedelijke transities met elkaar zijn verbonden.

We zetten daarom in op een groeiend netwerk, waarin we een brede groep deelnemers en organisaties betrekken om van elkaar te leren en op elkaars ervaringen te bouwen. Of het nu zachte waarden, harde normen, beleidstools, groene verstedelijkingsconcepten of implementatiestrategieën betreft om het landschap integraal mee te nemen en te versterken.

Een greep uit onze voorgaande activiteiten en publicaties

Bos x Baksteen – Hoe kunnen investeringen in groen en landschap stevig gekoppeld worden aan verstedelijking en andere ruimtelijke ontwikkelingen?

Door Groen van en Naar de Stad – Hoe verbinden we stad en land beter met elkaar?

Landvestors – Wat als private partijen en particulieren landschapsontwikkeling op zich nemen?

Blind Spot – Over het belang van een hoogwaardig landschap voor het vestigingsklimaat.

Spot On – Hoe kan Nederland zijn landschappen beter inzetten voor versterking van het economisch vestigingsklimaat?

terug naar boven terug naar boven