(Eco)Systeem en Schalen

Community of Practice 2023 #2

Hoe beinvloeden de ecosysteemdiensten, in de vorm van groenblauwe netwerken, de ruimtelijke ontwikkeling binnen de stadsgrenzen? Op donderdag 23 maart vindt de volgende CoP meet-up plaats in Rotterdam. Deze keer kijken we samen met Felixx Landschapsarchitecten en Planners en Juurlink + Geluk naar het omzetten van kansen naar strategieën in de stad en het resultaat voor zijn bewoners.

AANMELDEN

Een nieuwe, meer pragmatische benadering die natuurlijke systemen begrijpt, is nodig om onze bebouwde omgeving veerkrachtig te maken. Op zichzelf hebben de verschillende natuurgerichte oplossingen vooral een lokale impact. Samengevoegd als netwerk hebben ze de potentie om omliggende wijken te versterken en te verbeteren. Dit heeft invloed op de kwaliteit van leven en de gezondheid van de bewoners. We nemen Rotterdam als voorbeeld, kijken naar verschillende schalen binnen de stad.

We laten ons inspireren aan de hand van twee voorbeelden:

Naar een gezonde stad te voet: Ruimte voor lopen creëert daardoor ruimte in de stad. Die kan ingezet worden voor tal van maatschappelijke opgaven. Toch wordt de voetganger vaak vergeten bij de inrichting van onze openbare ruimte. CRA & felixx onderzochten de mogelijke rol van lopen in de stedelijke omgeving. Dit ontwerpend onderzoek is ontwikkeld in nauwe samenwerking met stadspsycholoog Sander van der Ham – STIPO. Het maakt de voordelen van lopen inzichtelijk en laat zien wat dit betekent voor de inrichting van onze bebouwde omgeving.

Image credits: Van een infrastructuurnetwerk naar een functioneel belevingslandschap, in een beloopbare stad is de reis net zo belangrijk is als de bestemming. Felixx Landscape Architects and Planners, 2019

Little C : Little C toont een nieuwe blik op wonen. Door een aantal scherpe uitgangspunten en het ontwerp daar voortdurend aan te toetsen, is in het hart van Rotterdam een uniek integraal project gerealiseerd. Alle betrokkenen, ontwikkelaar, samenwerkende partijen (o.a. Familiehuis Daniel den Hoed), hadden aandacht voor detail. Van de verschillende (plint)programma’s en de gezinswoningen tot de variatie in woninggroottes; van smalle straatjes tot kasseien in de openbare ruimte tot en met de belettering; alles komt samen in Little C. Het resultaat is een woonwijk waarin stedenbouw, architectuur en buitenruimte elkaar versterken in één verhaal. Een nieuw deel van de stad dat zorgt voor verankering in het stedelijke groene landschap met als connector het Tuschinski park.

Image credits: Juurlink + Geluk

Discussiepunten van de bijeenkomst:

— Hoe aantrekkelijke kunnen groen-blauwe plekken onderdeel worden van een sterk stadelijk landschap?

— Kunnen groenblauwe netwerken nieuwe manieren bieden om de stedelijke omgeving te organiseren?

— Hoe kan Rotterdam een klimaatadaptieve stad worden?

Definitief programma:

09:30 – 09:45    Welkom en koffiee

                               Felixx Landschapsarchitecten en Planners

                               Kratonkade 11, 3024 EA Rotterdam

09:45 – 10:30    Presentatie – Naar een gezonde stad te voet

                               Elan Redekop van der Meulen, Felixx Landschapsarchitecten en Planners

11:00 – 12:00     Rondleiding Little C

                               Cor Geluk, Juurlink + Geluk

                               G.J. de Jonghweg, 3015 GE Rotterdam

12:15 – 13:00      Lunch en einde

AANMELDEN

terug naar boven terug naar boven