1 miljoen woningen, onzin!

28 november 2022

Het getal van 1 miljoen nieuwe woningen leidt tot bouwdaadkracht die geen recht doet aan de complexiteit van de woningbouwopgave. Dit stelt Floris van Alkemade in een brief die onderdeel is van de tentoonstelling Ministerie van Maak tijdens de IABR. Van Alkemade roept ontwerpers op om niet domweg te ontwerpen waar de markt en politiek om vragen, maar met een eigen agenda te komen waarin duurzaamheid, leefkwaliteit, sociale gelijkheid en de woningbouwopgave zijn verbonden. Alleen zo kan worden afgerekend met de vastlopende systemen waarin we in Nederland terecht zijn gekomen.

terug naar boven terug naar boven