Creëer rust met ruimte

11 januari 2022

"Alleen een langetermijnperspectief gericht op de transitie naar een duurzaam landelijk gebied geeft agrariërs zekerheid én lucht om de omslag naar een nieuwe, stabiele bedrijfsvoering te maken. " Hoogleraar Imke de Boer en stedenbouwkundige Joks Janssen voerden een interessant gesprek over duurzame voedselproductie en circulaire landbouw. Lees mee in dit essay.

Ter inspiratie voor de deelnemers aan Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp wordt een viertal essays aangeboden, geschreven door Andrea Prins. In dubbelinterviews gaat Andrea met verschillende experts in gesprek op zoek naar verdieping op de verschillende voor de Voucherregeling relevante thema’s. Het thema van dit derde gesprek: het landelijk gebied.

Benieuwd? Lees het essay via ‘Creëer rust met Ruimte

terug naar boven terug naar boven