Veenweiden voor een beter klimaat

24 februari 2022

Voor veenweiden is in het Klimaatakkoord een forse reductie van de jaarlijkse emissie vastgelegd. Maar welke maatregelen helpen het best tegen bodemdaling, broeikasgasuitstoot en waterkwaliteit? Om antwoord te geven op deze vragen doet het 'Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden' (NOBV) sinds 2019 onderzoek op verschillende locaties. In een animatie zijn de maatregelen en resultaten op interessante manier weergegeven.

terug naar boven terug naar boven