Nationale enquête advisering omgevings-kwaliteit

13 januari 2022

Het aan de TU Delft verbonden onderzoeksprogramma Q-factor heeft een enquête online gezet. Stedenbouwkundige Sandra van Assen en planoloog José van Campen willen hiermee inzicht geven in de advisering omgevingskwaliteit in Nederland. De enquête laat zien hoe overheden en maatschappelijke en private partijen zorgen voor goede omgevingskwaliteit als een nulmeting vóór het inwerkingtreden van de Omgevingswet. Je kunt de enquête invullen tot 1 april 2022.

terug naar boven terug naar boven