Ruimte is de taak van het Rijk

27 december 2021

Naar aanleiding van de gang van zaken rondom het datacentrum in Zeewolde schreven Joks Janssen, Cees-Jan Pen en Sjors de Vries in het Nederlands Dagblad een opinieartikel over de urgentie van rijksregie over de ruimtelijke ordening van Nederland. Volgens de auteurs worden met de huidige verkokering van de ministeries alleen sectorale en korte termijn belangen gediend, neemt het Rijk haar eigen Nationale Omgevingsvisie niet serieus en geeft de decentrale organisatie onvoldoende antwoord op de grote druk op de ruimte.

terug naar boven terug naar boven