No Net Landtake

28 november 2022

De Europese Commissie wil bodemafdekking verminderen door de verstedelijking naar nul terug te brengen in 2050. Het aantal hectares dat dan wordt bebouwd, mag niet groter zijn dan het stedelijk gebied dat teruggegeven wordt aan landbouw en natuur. De puzzel van woningnood, stikstofwetgeving, landbouwtransitie, ruimte voor de energietransitie en voor klimaatadaptatie maakt dit tot een lastige opgave. PBL roept planologen in ons land op om hier over mee te denken tijdens het seminar 'Stopt Europa de verstedelijking?' over de gevolgen van ‘No Net Landtake in 2050’ op dinsdag 24 januari.

terug naar boven terug naar boven