Klimaat en energie als ontwerpopgave

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

Klimaatverandering is een globale uitdaging, waarvoor we in Nederland vooral op regionaal niveau oplossingen zoeken. Lot Locher (Metropoolregio Amsterdam) en Bart van Leeuwen (Provincie Noord-Holland) vertellen over de praktijk van het werken aan klimaatadaptatie en de energietransitie op regionaal niveau.

Video van de lezing 'Klimaat en energie als ontwerpopgave'.

Programma

De schaal van de regio is waar de verwevenheid tussen verschillende knelpunten (zoals zoute kwel in polders, door waterinfiltratie op hogere gronden elders) duidelijk wordt en de ruimtelijke impact van grote systemen (zoals het landelijk energienetwerk) te zien zijn. Regionale analyse en ontwerp levert inzichten op over  hoe de uitdagingen bij het fundament aangepakt kunnen worden. In deze lezing delen twee experts op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie hun ervaringen met het werken in een regionale context.

Spreker 1: Lot Locher
Lot Locher is Programmamanager Klimaatadaptatie voor de Metropoolregio Amsterdam, en werkt daarnaast als adviseur en verbinder voor onder andere Waternet, Amsterdam Rainproof en Samen Klimaatbestendig. Als voorvechter voor het genereren van meer kennis over de klimaatopgave was zij als opdrachtgever betrokken bij het ontwerpend onderzoek ‘Resilience by design’. In haar lezing vertelt zij hoe je als opdrachtgever resultaten van een dergelijke ontwerpverkenning in de praktijk kunt brengen.

Spreker 2: Bart van Leeuwen
Bart van Leeuwen is stedenbouwkundige en werkt als regionaal ontwerper en beleidsadviseur bij de Provincie Noord-Holland. Bart is betrokken bij twee RESsen, die van Noord-Holland Noord en die van Noord-Holland Zuid. In deze trajecten is veel ontwerpend onderzoek gedaan naar mogelijkheden de energietransitie te koppelen aan andere urgente vraagstukken. In zijn lezing bespreekt hij voorbeelden die zijn uitgewerkt voor de A7-zone, en vertelt hij hoe deze gerealiseerd zouden kunnen worden.

Over de lezingenreeks

Deze lezing wordt aangeboden als onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerpteams en de ontwikkeling van een flankerend kennisprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema’s.

Benieuwd naar meer lezingen? Houd de agenda van het kennisprogramma in de gaten via de projectpagina. Hier kunt u zien wat er de komende tijd nog gepland staat en kunt u lezingen terugkijken.

terug naar boven terug naar boven