De groene kracht van steden

Going Green #01

Vaak laait bij rampen als overstromingen en hittegolven de discussie op of het wel verstandig is om met zovelen in steden te wonen. Dit terwijl - hoe paradoxaal het ook mag klinken - intensief gebruikte steden ons juist weerbaarder maken tegen dit soort omstandigheden. Dit is waar we het in het eerste gesprek in de serie Going Green over gaan hebben.

Uitzending terugkijken

We leven in een wereld waarin steeds meer mensen in steden zijn gaan wonen. De ongebreidelde stedelijke groei van de afgelopen decennia heeft flink bijgedragen aan klimaatverandering en schade aan biodiversiteit opgeleverd. De constante spreiding drukt steden waardevolle landschappen in. Dit is onderdeel van de wereldwijde trend van lage dichtheid en auto-afhankelijke verstedelijking, wat leidt tot ecologische voetafdrukken die veel groter zijn dan de stad zelf. De stad is een motor van economische groei, maar ook van ecologische neergang.

Pas sinds kort is het inzicht ontstaan dat onze steden een rijke biodiversiteit kunnen huisvesten, en dat dit vitaal is voor onze toekomst. Een aantal internationale voorbeelden geven hier al een glimp van. De groene steden van de toekomst zien er mooi uit, maar zijn in feite een direct gevolg van het gevecht om ons aan te passen aan klimaatverandering. Daarbij is het grootste probleem momenteel: niet dat we te snel verstedelijken, maar dat we juist niet stedelijk genoeg worden. Compacte steden scheppen ruimte voor natuur en biodiversiteit en stimuleren de ontwikkeling van vindingrijke gemeenschappen. Precies wat er nodig is om de weerbaarheid van onze steden en omgeving te vergroten.

Sprekers

Tijdens het gesprek gaan we met twee experts in op bovenstaand statement en vragen we ons af hoe de groene stad van de toekomst eruit kan komen te zien:

Marian Stuiver — Programmaleider ‘Groen in de stad’, Wageningen University & Research (WUR)

Marian is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch programma ‘Groen in de stad’. Ze heeft ervaring op het gebied van voedselvoorziening, natuurbescherming en ruraal-stedelijke planning en heeft dit toegepast in verschillende besturen, de politiek en de onderzoekswereld. Vanuit de WUR werkt ze samen met het AMS Institute.

Jeroen Rijsdijk — Leidinggevend adviseur Stedelijk Water & Klimaatadaptatie, Arcadis

Jeroen is zowel nationaal als internationaal actief op het gebied van stedelijke klimaatadaptatie. In Nederland is hij met name bezig met de invulling van klimaatbeleid voor gemeenten. Hiertoe houdt hij interactieve workshops in gemeentelijke samenwerkingsverbanden en individuele gemeenten en waterschappen. Internationaal is Jeroen actief in China, Amerika, EU en de UK en werkt hij aan concepten als de Sponge City, Low Impact Development en Water Sensitive Urban Design.

Programma

15:00 — Presentaties van Marian Stuiver en Jeroen Rijsdijk
15:30 — Gesprek onder leiding van Sophie Stravens met vragen vanuit het publiek
16:30 — Einde

Stellingen

Tijdens het gesprek gaan de sprekers in op een aantal stellingen waarin intensieve verstedelijking en de door ons veronderstelde voordelen op het gebied van weerbaarheid en klimaatadaptatie centraal staan:

— Om de grote uitdagingen van onze tijd (klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, … ) een antwoord te bieden, is intensievere verstedelijking noodzakelijk.

— Compact vs uitgestrekt: Compacte steden zijn weerbaarder dan uitgestrekte steden bij rampen als overstromingen en hittegolven.

— Nederland is op de goede weg om stedelijke verdichting in samenhang met klimaatadaptatie en vergroening te realiseren.

Praktische informatie

Het programma wordt georganiseerd door Vereniging Deltametropool in samenwerking met Provincie Flevoland. Het gesprek duurt 90 minuten en wordt gemodereerd door Sophie Stravens. Beide sprekers trappen af met een korte presentatie over hun visie en ervaring op stedelijke verdichting en klimaatadaptatie. Het gesprek wordt op woensdag 2 juni vanaf 15.00 uur live uitgezonden vanuit het Food Forum Paviljoen op het Floriadeterrein in Almere. De gehele serie wordt gedocumenteerd in korte kronieken, geschreven door Sanne van den Breemer.

terug naar boven terug naar boven