Wetenschaps­tafel #1

Weerbaarheid van het ruimtelijk systeem

Klimaatverandering, de Coronacrisis en geopolitieke ontwikkelingen zetten de vraag over hoe weerbaar ons land is weer hoog op de agenda. Wat is het effect van mogelijke disruptieve gebeurtenissen op onze leefomgeving en hoe kunnen we ons hier zo goed mogelijk op voorbereiden? De wetenschap aan het woord!

Dit evenement is onderdeel van de talkshowserie ’Wetenschapstafels‘. De serie bestaat uit zes afleveringen waarin wetenschappers in gesprek gaan met beleidsmakers, onder leiding van host Paul Gerretsen (agent van Vereniging Deltametropool). Zo verbinden we academische kennis en inzichten aan beleidsontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening. De afleveringen worden live uitgezonden zodat geïnteresseerden kunnen meeluisteren en vragen stellen.

Kijk mee naar de Wetenschapstafel ’Weerbaarheid van het ruimtelijk systeem‘. Meld je aan door te e-mailen naar asmara.hintzen@deltametropool.nl Vervolgens ontvang je een link naar de online-meeting.

Over de Wetenschapstafel ‘Weerbaarheid van het ruimtelijk systeem’

Het gesprek zal plaatsvinden in een talkshow-setting, geleid door Paul Gerretsen. Per gespreksblok zal een deelonderwerp behandeld worden in gesprek met een van de wetenschappers. De beleidsmakers worden gedurende het gesprek uitgenodigd om aan te haken.

  • Opening door Paul Gerretsen
  • Welkom door manager Rosemarie Bastianen
  • De weerbaarheid van ruimtelijke structuren, met Frank Veraart (TUE)
  • De weerbaarheid van de natuur, met Roel During (WUR)
  • De weerbaarheid van onze maatschappij, Nanke Verloo (UvA)
  • Goed voorbereid de toekomst tegemoet, met Helen Toxopeus (UU)
  • Synthese Open gesprek

Gespreksthema’s: 

a. De weerbaarheid van grote ruimtelijke structuren: Wat zijn de condities van weerbaarheid op van grote ruimtelijke structuren? Hoe weerbaar zijn de grote ruimtelijke structuren en systemen (vitale infrastructuur, energiesysteem, voedselvoorziening, waterkering, …) bij optreden van natuurrampen, economische of geopolitieke schokken of andere disruptieve gebeurtenissen? Wat kunnen we doen om de weerbaarheid van grote ruimtelijke structuren te verbeteren?

b. De weerbaarheid van onze maatschappij: Wat zijn de condities van een weerbare maatschappij? Hoe weerbaar zijn gemeenschappen in onze samenleving bij optreden van natuurrampen, economische of geopolitieke schokken of andere disruptieve gebeurtenissen? Hoe verder weg (in tijd) hoe onzekerder het wordt. Wat kunnen we doen om de weerbaarheid van onze maatschappij te verbeteren?

c. De weerbaarheid van de natuur: Wat is de relatie tussen een weerbare natuur en een weerbare samenleving? Onze omgang met de natuur en de voortsnellende klimaatverandering zorgen voor een teruggang in biodiversiteit. Wat zijn hier de gevolgen van voor onze samenleving? En hoe kan een gezond natuurlijk ecosysteem ons helpen om met disruptieve gebeurtenissen om te gaan?

d. Goed voorbereid de toekomst tegemoet: Om de kwetsbaarheid van ons land en onze welvaart te verminderen en in de toekomst goed instaat te zijn om met disruptieve gebeurtenissen en ontwikkelingen om te gaan is het nodig om onze blik op de lange termijn te richten. Te bedenken wat er nodig is om goed gesteld te staan om met onzekerheden om te gaan en hierop te investeren. Hoe kunnen we deze transformatie doormaken? Hoe stimuleren we economische stromen gericht op het verbeteren van de weerbaarheid van onze leefomgeving en maatschappij (in plaats van het exploiteren ervan)?

Ben je geïnteresseerd in de Wetenschapstafel ’Weerbaarheid van het ruimtelijk systeem‘? Meld je aan via deze link om online mee te kijken

terug naar boven terug naar boven