Wetenschaps­tafel #6

Technologische en digitale innovaties

De technologie schrijdt voort, zonder dat we van tevoren goed weten welke invloed dit kan hebben op onze leefomgeving, zowel in negatieve als positieve zin. Inzicht hierin is gewenst, zodat hier met ruimtelijk beleid op ingespeeld kan worden. De wetenschap aan het woord!

Dit evenement is onderdeel van de talkshowserie ’Wetenschapstafels‘. De serie bestaat uit zes afleveringen waarin wetenschappers in gesprek gaan met beleidsmakers, onder leiding van host Paul Gerretsen (agent van Vereniging Deltametropool). Zo verbinden we academische kennis en inzichten aan beleidsontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening. De afleveringen worden live uitgezonden zodat geïnteresseerden kunnen meeluisteren en vragen stellen.

Kijk mee naar de Wetenschapstafel ‘Technologische en digitale innovaties’. Meld je aan door te e-mailen naar asmara.hintzen@deltametropool.nl Vervolgens ontvang je een link naar de online-meeting.

Over de Wetenschapstafel ‘Technologische en digitale innovaties’ 

Het gesprek zal plaatsvinden in een talkshow-setting, geleid door Paul Gerretsen. Per gespreksblok zal een deelonderwerp behandeld worden in gesprek met een van de wetenschappers. De beleidsmakers worden gedurende het gesprek uitgenodigd om aan te haken.

 • Welkom door manager Arie Versluis
 • Opening door Paul Gerretsen
 • De vierde industriële revolutie,
  met Rudy van Belkom (Stichting Toekomstbeeld der Techniek)
 • Toepassing van data in de ruimtelijke planning,
  met Frank Suurenbroek (Hogeschool van Amsterdam)
 • Het oplossend vermogen van technologie,
  met Daniëlle Arets (Fontys Hogescholen)
 • De positie van de burger ten opzichte van de techniek,
  met Sander van der Waal (Waag Futurelab)
 • Synthese Open gesprek

Gespreksthema’s: 

a. De vierde industriële revolutie: In tegenstelling tot de industriële revoluties uit het verleden, die we later pas zijn gaan erkennen, wordt de vierde industriële revolutie al langere tijd aangekondigd. We staan schijnbaar aan de vooravond van deze impactrijke periode: Communicatie tussen mens en machine zal nog verder integreren, dan wel niet helemaal samensmelten. Wanneer we ver vooruit kijken, wat kunnen we nog meer van de technologie verwachten? Wat als we de innovatie en techniek als autonome kracht onze wereld laten ontwikkelen, hoe komt dat er dan uit te zien? Wat zijn de opties die we hebben om onze toekomst vorm te geven?

b. Toepassing van data in de ruimtelijke planning: Technologische veranderingen zullen ook het metier van de ruimtelijke ordening veranderen. De mogelijkheden voor dataverzameling en -analyse worden immers drastisch vergroot, wat tot nieuwe vormen van ontwerp, planning en besluitvorming kan leiden. Er bestaat echter een spanning tussen regie en controle houden over technologie versus het laten ontzorgen door technologie. Technologie heeft veel te bieden, maar neemt ook steeds vaker – op onzichtbare wijze – beslissingsruimte van mensen over. Wat zijn de kansen en gevaren van de toepassing van technologische en digitale innovaties in de ruimtelijke ordening?

c. Het oplossend vermogen van technologie: In de maatschappelijke discussies over de grote opgaven waar we voor staan, zoals het terugdringen van klimaatverandering en globale ongelijkheid, zijn er stemmen die groot vertrouwen hebben in het oplossend vermogen van de technologie. Daartegenover staan de stemmen die zeggen dat technologie ons nooit zal behoeden voor klimaatverandering. Overmatig vertrouwen op beloften van nieuwe technologie, zou juist tot vertraging van het werkelijk oplossen van de problemen leiden. De discussie over high tech vs low tech spreekt met name tot de verbeelding op het niveau van klimaatverandering, maar is een discussie die op meerdere domeinen gevoerd kan worden. Wanneer we het wat kleiner maken, wat kan technologie betekenen in onze dagelijkse leefomgeving? Waar heeft het maatschappelijke meerwaarde, of juist niet?

d. De positie van de burger ten opzichte van de techniek: Volgens sommige experts leiden we aan ‘techno-enthousiasme.’ Is er een probleem, dan is de onmiddellijke neiging om naar een technologische oplossing te zoeken. Zo kruipen overheden, maar ook tech-bedrijven steeds dieper in het leven van mensen. Dit constaterende lijkt de grote democratische uitdaging van de 21e eeuw te zijn hoe we burgers in staat stellen zich te beschermen tegen de risico’s van technologie maar ook hoe ze optimaal kunnen profiteren van de voordelen van technologie. Technologie in dienst van de burger: hoe ziet dat er uit? Wat zou dat voor het dagelijks leven en de leefomgeving kunnen betekenen?

Ben je geïnteresseerd in de Wetenschapstafel ‘Technologische en digitale innovaties’? Meld je aan door te e-mailen naar asmara.hintzen@deltametropool.nl Vervolgens ontvang je een link naar de online-meeting.

terug naar boven terug naar boven