Wetenschaps­tafel #3

Internationaal en ruimte

Nederland is met haar open economie en open maatschappij gevoelig voor veranderingen op mondiaal en Europees niveau. Inzicht in geopolitieke ontwikkelingen is daarom gewenst. Hoe kunnen we via (inter)nationaal ruimtelijk beleid op die ontwikkelingen inspelen? De wetenschap aan het woord!

Dit evenement is onderdeel van de talkshowserie ’Wetenschapstafels‘. De serie bestaat uit zes afleveringen waarin wetenschappers in gesprek gaan met beleidsmakers, onder leiding van host Paul Gerretsen (agent van Vereniging Deltametropool). Zo verbinden we academische kennis en inzichten aan beleidsontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening. De afleveringen worden live uitgezonden zodat geïnteresseerden kunnen meeluisteren en vragen stellen.

Kijk mee naar de Wetenschapstafel ‘Internationaal en ruimte‘.
Meld je aan door te e-mailen naar asmara.hintzen@deltametropool.nl Vervolgens ontvang je een link naar de online-meeting.

Over de Wetenschapstafel ‘Internationaal en ruimte ‘

Het gesprek zal plaatsvinden in een talkshow-setting, geleid door Paul Gerretsen. Per gespreksblok zal een deelonderwerp behandeld worden in gesprek met een van de wetenschappers. De beleidsmakers worden gedurende het gesprek uitgenodigd om aan te haken.

  • Welkom door manager Jeroen Heuvelink
  • Opening door Paul Gerretsen
  • Omgaan met geopolitieke ontwikkelingen, Antoaneta Dimitrova (UL)
  • Op naar een toekomstbestendig Europa, David Evers (PBL/UvA)
  • De toekomst van de Noordzee, Carola Hein (TUD)
  • Synthese Open gesprek

Gespreksthema’s: 

a. Omgaan met geopolitieke ontwikkelingen Terugkijken op de moderne geschiedenis. Wat kunnen we leren van (globale) geopolitieke ontwikkelingen in het verleden en effecten op (de ruimtelijke ordening) van Nederland? Wat is het inzicht in de geopolitieke veranderingen die op ons afkomen en tot wat voor veranderingen in onze economische en maatschappelijke structuur kunnen die leiden. Wat is de invloed op de ruimtelijk ordening?

b. Op naar een toekomstbestendig Europa: De EU pakt het voortouw (bijv. Green Deal) wat betreft milieu- en klimaatdoelstellingen. Veel van de transities die nodig zijn om die doelstellingen te halen kunnen het beste op Europese schaal worden aangepakt (voedsel, natuur, energie, materiaal- en grondstofkringlopen sluiten, … ). Wat is het Europese ontwikkelingsperspectief en welke rol zouden we daar als Nederland in moeten pakken? Wat betekent dit voor de ruimtelijke inrichting van Nederland?

c. De toekomst van de Noordzee: De Noordzee is een internationaal domein. Langs allerlei stromen vindt er uitwisseling plaats tussen de Noordzee-landen. In het kader van de energietransitie wordt overzeese samenwerking extra belangrijk. Hoe kunnen we de Noordzee zo goed mogelijk benutten voor energie-opwekking en uitwisseling van energie? Wat zijn de andere (internationale) ruimteclaims en ontwikkelingen op de Noordzee?

Kijk mee naar de Wetenschapstafel ‘Internationaal en ruimte‘.
Meld je aan door te e-mailen naar asmara.hintzen@deltametropool.nl Vervolgens ontvang je een link naar de online-meeting.

terug naar boven terug naar boven