Wetenschaps­tafel #4

Nieuwe economie en ruimte

De inzet op duurzaamheid en brede welvaart vereist dat we onze economie op een andere manier opbouwen. Waar bestaat die economie uit en hoe richten we ons land zo goed mogelijk die te faciliteren? De wetenschap aan het woord!

Dit evenement is onderdeel van de talkshowserie ’Wetenschapstafels‘. De serie bestaat uit zes afleveringen waarin wetenschappers in gesprek gaan met beleidsmakers, onder leiding van host Paul Gerretsen (agent van Vereniging Deltametropool). Zo verbinden we academische kennis en inzichten aan beleidsontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening. De afleveringen worden live uitgezonden zodat geïnteresseerden kunnen meeluisteren en vragen stellen.

Kijk mee naar de Wetenschapstafel Nieuwe economie en ruimte‘. 

Meld je aan door te e-mailen naar asmara.hintzen@deltametropool.nl Vervolgens ontvang je een link naar de online-meeting.

Over de Wetenschapstafel ‘Nieuwe economie en ruimte’ 

Het gesprek zal plaatsvinden in een talkshow-setting, geleid door Paul Gerretsen. Per gespreksblok zal een deelonderwerp behandeld worden in gesprek met een van de wetenschappers. De beleidsmakers worden gedurende het gesprek uitgenodigd om aan te haken.

 • Welkom door manager Yvonne van der Laan
 • Opening door Paul Gerretsen
 • De houdbaarheid van onze economische sterkhouders,
  met Frank van Oort (EUR)
 • De voorwaarden voor een circulaire economie,
  met Trudy Rood (PBL)
 • Op koers naar een nieuwe economie,
  met Karel van den Berghe (TUD)
 • Synthese Open gesprek

Gespreksthema’s: 

a. De houdbaarheid van onze economische sterkhouders: Een vlugge blik op het BBP leert dat onze economie de afgelopen decennia ontzettend is gegroeid. Tegelijkertijd weten we dat de economische drijvers achter die ontwikkeling ook veel kosten met zich meebrengen. Hoe toekomstbestendig zijn de bedrijven achter die economische topsectoren die de afgelopen decennia voor een enorme groeispurt hebben gezorgd? Wat voor institutionele veranderingen zijn er nodig om die bedrijven aan te sporen om klimaatneutraal te werken en wat is er nodig om dat ruimtelijk te faciliteren?

 b. De verduurzaming van een fijnmazig netwerk van werklocaties: Een economische transitie vereist ook een ruimtelijke transitie. Dit vindt voor een heel groot deel plaats op werk- en productielocaties in en nabij dorpen en steden. Al die individuele werk- en productielocaties zijn ingericht op het faciliteren van, of meedraaien in, de lineaire economie. Met het oog op verduurzaming weten we dat er ook op al die terreinen en plekken veel zal moeten veranderen. Hoe ziet het werk en de productie van de toekomst eruit (duurzaam, circulair) en wat vraagt dit aan ruimte en netwerken in en rond onze dorpen en steden? 

 c. Op koers naar een nieuwe economie: Wanneer we ons ruimtelijk-economisch beleid van de afgelopen decennia tegen het licht houden, kunnen we constateren dat het teveel volgend op/dienend aan de belangen van de economische topsectoren is geweest, gericht op het faciliteren van een snelle groei met blik op de korte termijn en een wereldwijd speelveld. Gezien de opgave waar we voor staan: verduurzaming van de economie, met circulair en korte ketens als belangrijke onderdelen daarvan, en het stimuleren van brede welvaart zijn grote veranderingen vereist. Hoe kunnen we ruimtelijk-economisch beleid in de toekomst inzetten om de transitie naar een klimaatneutrale, op brede welvaart gerichte economie faciliteren?

Ben je geïnteresseerd in de Wetenschapstafel Nieuwe economie en ruimte‘?

Meld je aan door te e-mailen naar asmara.hintzen@deltametropool.nl Vervolgens ontvang je een link naar de online-meeting.

terug naar boven terug naar boven