Wetenschaps­tafel #2

Versterking inhoudelijke sturingsfilosofie NOVI

We constateren een maatschappelijke en politieke vraag naar meer rijkssturing op het gebied van ruimtelijke ordening. Wat kunnen we verwachten van meer rijkssturing, hoe kunnen we dit op een goede manier doen en wat kunnen we leren van het verleden? De wetenschap aan het woord!

Dit evenement is onderdeel van de talkshowserie ’Wetenschapstafels‘. De serie bestaat uit zes afleveringen waarin wetenschappers in gesprek gaan met beleidsmakers, onder leiding van host Paul Gerretsen (agent van Vereniging Deltametropool). Zo verbinden we academische kennis en inzichten aan beleidsontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening. De afleveringen worden live uitgezonden zodat geïnteresseerden kunnen meeluisteren en vragen stellen.

Kijk mee naar de Wetenschapstafel ’Versterking inhoudelijke sturingsfilosofie NOVI‘.

Meld je aan door te e-mailen naar asmara.hintzen@deltametropool.nl Vervolgens ontvang je een link naar de online-meeting.

Over de Wetenschapstafel ’Versterking inhoudelijke sturingsfilosofie NOVI‘

Het gesprek zal plaatsvinden in een talkshow-setting, geleid door Paul Gerretsen. Per gespreksblok zal een deelonderwerp behandeld worden in gesprek met een van de wetenschappers. De beleidsmakers worden gedurende het gesprek uitgenodigd om aan te haken.

  • Welkom door manager Bert Naarding
  • Opening door Paul Gerretsen
  • Rijkssturing in historisch perspectief, Ries van der Wouden (PBL)
  • Sturing op inhoudelijke concepten, Gert de Roo (RUG)
  • Naleving van internationale doelen, Jochem de Vries (UvA)
  • Afsluiting door Paul Gerretsen

Gespreksthema’s: 

a. Rijkssturing in historisch perspectief (planologisch): Wat kunnen we leren van vroeger en dan met name van de rol van (Rijks)planologen? Ten tijde van de ruilverkavelingen of de groeikernen? Wat waren toen de discussiepunten en inhoudelijke afwegingen? Hoe zijn de besluiten tot stand gekomen (proces van ideevorming tot uitvoering)? Hoe werd er omgegaan met lokale belangen? Hoe kan de planologie weer een stem krijgen in de ruimtelijke ontwikkeling van het land?

b. Sturing op inhoudelijke concepten: In de NOVI worden drie afwegingsprincipes voorgesteld die in het omgevingsbeleid leidend zouden moeten zijn: (a) Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies; (b) kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal en (c) afwentelen wordt voorkomen. Hoe verhouden deze drie afwegingsprincipes zich tot andere sturingsconcepten zoals Brede Welvaart of de SDG’s? Hoe kan er gestuurd worden op het daadwerkelijk werken volgens de afwegingsprincipes, ook door decentrale overheden?

c. Naleving van internationale doelen: Internationale milieu- en klimaatdoelstellingen worden vaak niet gehaald, waardoor de rechterlijke macht eraan te pas moet komen. Hoe kan beleid tot beter resultaat (en het halen van de doelen) leiden?

Ben je geïnteresseerd in de Wetenschapstafel ’Versterking inhoudelijke sturingsfilosofie NOVI‘? Meld je aan via deze link om online mee te kijken

terug naar boven terug naar boven