De wetenschap aan het woord!

Talkshowserie 'Wetenschaps­tafels'

Komend najaar organiseert Vereniging Deltametropool een talkshow met gesprekken tussen wetenschappers en beleidsmakers over hedendaagse ruimtelijke vraagstukken. Zo brengen we actuele academische kennis en inzichten in verbinding met de juiste beleidsvelden.

Over de Wetenschapstafels 

Op tal van thema’s staan we in de beleidsontwikkeling van ruimtelijke ordening voor complexe vraagstukken. Geopolitieke ontwikkelingen, digitale innovaties en pandemieën: het zijn voorbeelden van onderwerpen waarvan we niet goed weten hoe die zich in de toekomst zullen ontwikkelen, wat daarbij de impact is op onze leefomgeving en hoe beleid hier richting aan kan geven. In de reeks Wetenschapstafels delen wetenschappers de actuele trends, ontwikkelingen en vraagstukken met betrekking tot dit soort thema’s en gaan ze hierover in gesprek met beleidsmakers. 

Kijk mee naar de Wetenschapstafels. Meld je aan voor de verschillende afleveringen via onderstaande links.

Elke Wetenschapstafel wordt georganiseerd rond een centraal thema. Klik op onderstaande links voor meer informatie per aflevering en meld je aan: 

Praktische informatie 

De Wetenschapstafels worden georganiseerd van medio september tot begin oktober. Bij elk van de Wetenschapstafels zullen drie tot vijf wetenschappers in gesprek gaan met een aantal beleidsmakers, onder leiding van moderator Paul Gerretsen (agent van Vereniging Deltametropool). De gesprekken worden live uitgezonden in een talkshow-setting zodat ook een bredere groep beleidsmakers, wetenschappers of andere geïnteresseerden kunnen meeluisteren en vragen kunnen stellen.  

De gesprekken worden verwerkt in een verslag en, tezamen met een samenvatting van de belangrijke noties en verwijzing naar relevante rapporten en wetenschappers op de betreffende thema‘s, gebundeld in een rapport dat zal worden aangeboden aan BZK, als input voor lopende programma’s, projecten en beleidsvorming. 

terug naar boven terug naar boven