What's going on in de duurzame economie

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

Nederland heeft zich ten doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Hoe staat het ervoor met de transitie naar een duurzame economie? Otto Raspe (RaboResearch) en Els Boesveld (Provincie Zuid-Holland) werpen hun blik op de stand van zaken.

Video van de lezing 'Whats going on in Duurzame economie'.

Programma

Hoe staan onze regionale economieën ervoor en welke stappen naar verduurzaming worden er gezet? Zijn korte ketens de oplossing naar een duurzame economie? Wat speelt er rond de transitie in het haven-industrieel-complex van Zuid-Holland? In deze lezing worden de grote lijnen van het thema verduurzaming en circulariteit belicht.

Spreker 1: Otto Raspe
Otto Raspe is hoofd RaboResearch Regio’s, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap bij de Rabobank. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van onderzoek naar sectorale, regionale en stedelijke ontwikkelingen, de impact van ruimtelijke investeringen en economische benchmarks in een breed welvaartsperspectief. Voor zijn huidige functie werkte Otto bij het Planbureau voor de Leefomgeving, waar hij onderzoek deed naar clusters, ofwel regionale concentraties van economische activiteiten.

Spreker 2: Els Boesveld
Els Boesveld is beleidsmedewerker Haven-Industrieel Complex & Circulair bij de provincie Zuid-Holland. Zij begeleid onderzoeken, stelt aanbestedingen op en draagt bij aan de strategieontwikkeling. Els is o.a. betrokken bij onderzoek naar een gesloten kunststoffenkringloop in het Haven-Industrieel-Complex en het Waste-2-Chemicals project. Daarnaast werkt zij aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid en adviseert het bestuur op het gebied van transitiemanagement.

Over de lezingenreeks

Deze lezing wordt aangeboden als onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerpteams en de ontwikkeling van een flankerend kennisprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema’s.

Benieuwd naar meer lezingen? Houd de agenda van het kennisprogramma in de gaten via de projectpagina. Hier kunt u zien wat er de komende tijd nog gepland staat en kunt u lezingen terugkijken.

 

terug naar boven terug naar boven