Debatteer mee over de ontwikkeling van toplocaties

RE(OS)flecties III

Op dinsdag 6 maart vindt ons 3e debat in samenwerking met REOS plaats: RE(OS)flecties III. Tijdens deze middag staat de voortgang binnen het 'Uitvoeringsprogramma REOS', de 6 acties, centraal.

Op 23 november jl. is het Uitvoeringsprogramma Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven bestuurlijk bekrachtigd. Hierin hebben de REOS-partners zes acties geformuleerd voor 2018 die gericht zijn op versterking en versnelling van de ontwikkeling van een beperkt aantal toplocaties en op een betere inbedding van de toplocaties in de fysieke en digitale netwerken met als doel de concurrentiepositie van Nederland te versterken:

— actie 1 Internationaal concurrerend portfolio van toplocaties
— actie 2 Aanpak versnelling ontwikkeling binnenstedelijke transformatie gebieden
— actie 3 Aantrekken van toptalent
— actie 4 Verduurzaming van productielandschappen
— actie 5 Versterken connectiviteit toplocaties vanuit economisch perspectief
— actie 6 Ruim baan voor digitale infrastructuur

RE(OS)flecties III RE(OS)flecties III.

De Vereniging Deltametropool organiseert voor de derde keer, samen met de REOS-partners, een debat over de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie. Tijdens dit debat staat het Uitvoeringsprogramma REOS met de acties centraal.

Ook dit jaar zijn er opnieuw “unusual suspects” uitgenodigd om op het programma en de acties te reflecteren en onverwachte vragen te stellen.

programma

18.30u — inloop met koffie, thee en een broodje
19.00u — opening, Pim van den Berg, Paulus Jansen
19.10u — welkomstwoord, Leen Verbeek
19.20u — uitvoeringsprogramma, Ron Dooms
19.30u — pitch acties en Q&A
20.30u — plenaire discussie
21.15u — sluiting

unusual suspects

 —  Peter De Keyzer (Growth.Inc)
 — Bauke de Vries (Smart Cities Program, TU/e)
 — Daan Zandbelt (CRA, DZH)

moderator

Leen Verbeek (voorzitter Vereniging Deltametropool en Commissaris van de Koning Flevoland)

terug naar boven terug naar boven