De ruimtelijke impact van circulair

Debat #3 | Architectuur van Arbeid

Hoe pakken we op verschillende schaalniveaus de transitie naar een circulaire economie aan en wie is daarbij aan zet? Welke consequenties heeft dit voor de ontwikkelingsstrategie van werklocaties? Hoe kunnen kringlopen in de verstedelijkingsopgave vorm krijgen?

4 juli | 19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

programma

19.00u — Introductie
19.10u — Juriën Poulussen (adviseur, Stec Group)

De regio als actor: leider of volger richting circulaire werklocaties?

19.35u — Anne Loes Nillesen (stedenbouwkundige, oprichter Defacto)

Vintage verstedelijking, circulaire aanpak van de verstedelijkingsopgave

20.00u — Debat onder leiding van Paul Gerretsen
21.00 — Afsluiting

over Architectuur van Arbeid

‘Architectuur van Arbeid’ is een programma van zes publieke debatten over de transitie van werk als ruimtelijke opgave. Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven, maar tegelijkertijd constateren we dat werk maar een kleine rol speelt in besluitvorming over verstedelijking. De reeks ‘Architectuur van Arbeid’ agendeert en onderzoekt de toekomst van het werklandschap. Het programma vindt plaats tussen maart en december 2019 en is een samenwerking tussen Vereniging Deltametropool, Het Nieuwe Instituut en  De Spontane Stad

terug naar boven terug naar boven