Gedrags­verandering als opstap naar ruimtelijke transities

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022

Oplossingen die we als ontwerpers en overheden maar al te graag zouden willen implementeren, vragen nogal wat van mensen die ermee te maken krijgen. Corine Erades (Synopel Architecten + Energie) en Ingrid Mulder (TU Delft) leren ons in deze lezing dat beginnen bij de oplossing vaak niet tot resultaat leidt. Neem mensen mee, verbreed hun kennis en laat ze als groep hun eigen pad bewandelen. Hoofdboodschap (ook voor ontwerpers!): Geduld is een schone zaak.

Wil je de lezing bijwonen? Meld je aan via deze link!

De transitieopgaven waar we steeds nadrukkelijker mee te maken krijgen, vragen nogal wat van ons als samenleving: nieuw beleid, andere vormen van samenwerking, financiering, ruimtelijke inrichting, maar ook van gedrag. Een wijk waar regenwater is afgekoppeld, vergt een andere omgang met tuinen en openbaar groen. Een wijk die van het gas afgaat, moet leren omgaan met all-electric systemen. Dit betekent dat bewoners en gebruikers nieuwe kennis nodig hebben om de mogelijkheden die nieuwe systemen bieden in hun voordeel te gebruiken. De sprekers van deze lezing duiden wat ervoor nodig is om gedragsveranderingen voor elkaar te krijgen en van wie dat gevraagd wordt.

Spreker 1: Corine Erades

Corine Erades werkt met haar architectenbureau aan projecten die de energietransitie gebruiken als opstap en kans voor verbetering van gebouw, leefomgeving en stad. Naast verduurzamingsplannen voor gebouwen, ontwerpen Corine en haar collega’s businesscases, stappenplannen en procesaanpakken. Vanuit haar betrokkenheid bij het platform VVE’s met Energie geeft ze lezingen en cursussen voor eigenaar-bewoners die aan de slag willen met verduurzaming van hun gebouw, en aan andere professionals (beheerders, ambtenaren, architecten) die zich bezig houden met de verduurzaming van de bestaande gebouwenvoorraad. In haar lezing vertelt zij hoe je samen met VVE’s tot haalbare en plannen komt voor energietransitie. Corine is architect en zoals ze zelf zegt ‘bewust onbekwaam’ op het vlak van gedragsverandering. De weg naar ‘bewuste bekwaamheid’ in dit vakgebied is een lange kronkelige weg vol verrassingen. Ze neemt ons een eindje mee op deze reis.

Spreker 2: Ingrid Mulder

Ingrid Mulder heeft een achtergrond in beleidswetenschappen en gedragswetenschappen, en houdt zich bezig met projecten op het raakvlak van top-down beleid en bottom-up participatie. Zij kent zowel de praktijk als de achterliggende mechanismes van innovatieve werkvormen zoals living labs, participatieve ontwerpprocessen en co-creatie, en doet onderzoek naar mogelijkheden om burgers te empoweren. Met het Delft Design Lab Participatory City Making onderzoekt ze de stad als een plek van transitie, waarbij ze experimenteert met participatieve ontwerpprocessen en co-creatie voor multi-level samenwerken. In haar lezing belicht Ingrid hoe je gedragsverandering op verschillende vlakken nodig hebt voor maatschappelijke verandering. Welke aanpassingen zijn nodig om een sociaal duurzame stad te maken? Hoe krijgen gemeentelijke organisaties iedereen mee, ook de meest kwetsbare inwoners van de stad?

Over de lezingenreeks

Deze lezing wordt aangeboden als onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en zijn publiek toegankelijk. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerpteams en de ontwikkeling van een flankerend kennisprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema’s.

Benieuwd naar meer lezingen? Houd de agenda van het kennisprogramma in de gaten via de projectpagina. Hier kunt u zien wat er de komende tijd nog gepland staat en kunt u lezingen terugkijken.

terug naar boven terug naar boven