Over de grens

Lunchwebinars grens-overschrijdend samenwerken

Woon- en arbeidsmarkten, goederen- en kennisstromen gaan in toenemende mate 'over de grens'. Natuur- en watersystemen staan voor uitdagingen die om een samenhangende aanpak vragen. Wat zijn de succesfactoren en aandachtspunten voor grenzeloos ruimte maken? Op 10, 17 en 24 juni gaan we met ervaringsdeskundigen in gesprek.

Deze activiteit vond plaats in het verleden.

De landsgrens is terug van (nooit) weggeweest. In 2020 trok ze een harde streep door het landschap en door vele interpersoonlijke contacten en productieketens. Zeventig jaar integratie binnen Benelux en EU wordt echter niet snel ongedaan gemaakt. Voor opgaven als de klimaatadaptatie en het benutten van het sociaal-economisch potentieel van grensgebieden ligt de oplossing enkel in méér grensoverschrijdend perspectief. In deze driedelige reeks van lunchwebinars kijken we voorbij de internationale afspraken over infrastructuur en riviermanagement. We werpen de blik op vernieuwende partnerschappen en hun aanpak om de barrièrewerking van de grens te overstijgen.

De webinars verlopen volledig online. In ieder webinar geven we een drietal deskundigen het woord voor een korte presentatie over hun grensoverschrijdende projecten, ervaringen en inzichten. Vervolgens gaan we met hen in gesprek. We maken daarbij tijd voor vragen uit het publiek.
 

Webinar 1 — Grenzeloos ruimte maken

Donderdag 10 juni, 12:30-14:00

Met verschillen in visies, procedures en regelgeving wordt een grensoverschrijdende samenwerking per definitie geconfronteerd. Maar misschien is elkaar goed begrijpen wel het meest cruciale om over de landsgrens heen ‘ruimte te maken’. Wie kennis heeft van de beleids- en overlegcultuur aan de overkant, komt beter beslagen ten ijs. In dit webinar proberen we de vinger te leggen op de belangrijkste aandachtspunten en succesfactoren van Belgisch-Nederlandse partnerschappen.

Hoe spreekt de Nederlandse Nationale Omgevingsvisie zich uit over de grens en de grensregio’s en welke eisen stelt het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen aan processen en programma’s? Wat leert een in Nederland geboren en getogen stadssocioloog in zijn onderzoek naar de Vlaamse planningscultuur? En welke culturele en institutionele barrières moet je over wanneer je de eerste grensoverschrijdende haven van Europa tot stand brengt?

Met:

 • Vincent Pijnenburg
  Lector Cross-border Business Development, Fontys International Business School
 • Clemens de Olde
  Onderzoeker, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel
 • Daan Schalck
  CEO, North Sea Port

 
Webinar 2 — Grenzeloze mobiliteit

Donderdag 17 juni, 12:30-14:00

Periferie in eigen land, maar op een steenworp van stedelijke gebieden over de grens: dit gaat op voor heel wat grensregio’s. Hun sociaal-economische ontwikkeling wordt in sterke mate bepaald door grensoverschrijdende bereikbaarheid. We reflecteren op de betekenis van de grens in de strategische OV- en mobiliteitsplanning in Belgisch-Limburg en op patronen en motieven van grensoverschrijdende verplaatsingen… dankzij of ondanks het aanbod. We gaan ook nader in op de dynamiek die in de kanaalzone Gent-Terneuzen is ontstaan rond het inzicht dat een grensoverschrijdende spoorlijn de hefboom kan vormen voor de totstandkoming van een samenhangend stedelijk systeem.

Met:

 • Sven Lieten
  Co-voorzitter vervoerregio Limburg, Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • Carl Dejonghe en Bruno Reniers
  Projectcoördinator Gentse Kanaalzone en Projectcoördinator Trein Gent-Terneuzen, Provincie Oost-Vlaanderen
 • Willy Miermans
  Professor-emeritus Mobiliteitswetenschappen, UHasselt

 
Webinar 3 — Grenzeloos landschap

Donderdag 24 juni, 12:30-14:00

Op verschillende plekken aan de Nederlands-Belgische grens is de open ruimte de inzet van grensoverschrijdende samenwerkingen. In een prikkelende omgeving van de getijdenrivier onder de rook van de Antwerpse haven ontstaat het Grenspark Groot Saeftinghe: hier wordt natuurontwikkeling gekoppeld aan nieuwe vormen van landbouw. Op en rond de Grensmaas gaat de verbetering van riviernatuur en soortenrijkdom hand in hand met de ontsluiting van cultureel erfgoed en de ontwikkeling van duurzaam toerisme. Hoe hebben partnerschappen over de grens heen tenslotte bijgedragen tot een kwarteeuw plattelandsontwikkeling in de Westhoek? We gaan in gesprek over de opgaven voor landelijke gebieden aan de grens en de governance die is opgezet om deze opgaven aan te pakken.

Met:

 • Katrien Schaerlaekens en Marc Budé
  Projectleiders RivierPark Maasvallei, Regionaal Landschap Kempen en Maasland
 • Richard Rozemeijer
  Projectleider Grenspark Groot Saeftinghe, Provincie Zeeland
 • Bern Paret
  Regiocoördinator Westhoek, Provincie West-Vlaanderen

terug naar boven terug naar boven