What's going on in de verstedelijking

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

Er wordt veel gebouwd in Nederland. Er is behoefte aan nieuwe woningen en bestaande wijken zijn toe aan een opwaardering en verduurzaming. Hilde Blank (BVR Adviseurs) en Harm Veenbos (Bureau Veenenbos en Bosch) werpen hun blik op de stand van zaken en de opgave.

Video van de lezing 'Whats going on in Verstedelijking'.

Programma

Slim omgaan met het bestaande en het ontwikkelen van gedegen visies op toekomstige ontwikkelingen: zowel voor stedelijk gebied als voor de kleinere kernen – hoe doen we dat? Hoe kunnen de voormalige tegenstellingen tussen stad en land, die steeds meer vervagen, ook leiden tot nieuwe kansen voor kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling? In deze lezing komt de stem van de binnenstedelijke verdichting aan bod, maar wordt ook gekeken naar de gebieden tussen de stedelijke centra, waar juist kleinere kernen en goed bereikbare dorpen een grote bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van de stedelijke regio.

Spreker 1: Hilde Blank
Hilde Blank is stedenbouwkundige en eigenaar van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling in Rotterdam. Zij werkt aan complexe ruimtelijke vraagstukken, ontwerpt toekomstgerichte gebiedsperspectieven en vertaalt trends en ontwikkelingen en sociaaleconomische vraagstukken naar kansrijke voorstellen. Tijdens deze lunchlezing vertelt Hilde ons meer over de verdichting van steden en dorpen, en hoe zij gemeenten en ontwerpers hiermee aan het werk ziet. Wat is maakbaar? En waar lopen we met zijn allen tegenaan?

Spreker 2: Harm Veenenbos
Harm Veenenbos studeerde is landschapsarchitect en sinds 1995 directeur van bureau Veenenbos en Bosch. Buiten het bureau is hij actief als docent aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, lid van verschillende kwaliteitsteams en sinds september 2016 de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in de provincie Zuid-Holland. De regio staat voor een aanzienlijke verstedelijkingsopgave, waarmee de druk op het landschap in, om en tussen de steden toeneemt.

Over de lezingenreeks

Deze lezing wordt aangeboden als onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerpteams en de ontwikkeling van een flankerend kennisprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema’s.

Benieuwd naar meer lezingen? Houd de agenda van het kennisprogramma in de gaten via de projectpagina. Hier kunt u zien wat er de komende tijd nog gepland staat en kunt u lezingen terugkijken.

 

terug naar boven terug naar boven