Verkiezings-debat Ruimte en Wonen

woonbeleid in de verkiezingsprogramma's

De woningnood zal een van de grootste uitdagingen vormen voor het nieuwe kabinet. Voor het vakblad Ruimte en Wonen analyseerden vier studenten van Hogeschool Utrecht verkiezingsprogramma’s op de onderdelen ruimtelijk beleid en woonbeleid. Op vrijdag 26 februari kun je hierover in gesprek met verschillende politici en de experts Hans Leeflang, Hugo Priemus en Co Verdaas. Het gesprek wordt gemodereerd door Paul Gerretsen van Vereniging Deltametropool en Hamit Karakus van Platform31. Deelname is gratis na aanmelden.

terug naar boven terug naar boven