Land van Verlangen, Staat van Verwaarlozing

Debat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2023

De keuzes die we nu maken bepalen die toekomst. Is de politiek in staat om op lange termijn te denken? Welke competenties moeten bestuurders in de ogen van burgers aan de dag kunnen leggen t.a.v. al deze verbouwingen? En welke rol kan die verbeeldings- en ontwerpkracht in dit alles spelen? Over deze kwesties gaan we aan de vooravond van de nieuwe verkiezingen in debat met toekomstige beleidsmakers, de vak gemeenschap en vooraanstaande denkers uit andere vakgebieden.

Meld u hier aan

In een ongelooflijk korte tijd is Nederland van een land met visie en planningscultuur terecht gekomen in een staat van verwaarlozing. Er is dringend actie nodig om het tij te keren, om te investeren in nieuwe en bestaande woningen, toekomstbestendige energievoorziening en bereikbaarheid, biodiversiteit en klimaatveiligheid, brede welvaart, een schoon leefmilieu. Het één is nog urgenter dan het ander, en er zijn door het afgelopen kabinet miljarden uitgetrokken om op al deze terreinen in topsnelheid crisismaatregelen te nemen. 26 Rijksprogramma’s buitelen over elkaar heen op dit kleine speelveld in de queeste om de verschillende opgaven van de grote Wederombouw van Nederland het hoofd te bieden.

Steeds manifester wordt het ongemak over de aanpak en de gevolgen van de ingrijpende veranderingen in maatschappij en leefomgeving. Het leggen van de puzzel voor de grote verbouwing van Nederland is niet de opgave. De opgave is het scheppen van het land van onze toekomst. Een mooi, leefbaar en duurzaam Nederland, het land waar we naar verlangen. Waarin we willen leven, dat we aan onze kinderen kunnen doorgeven, waar we voor willen vechten en samenwerken en waarvoor we ook bereid zijn concessies te doen.

Op woensdag 1 november organiseren wij (Vereniging Deltametropool, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, IMpactnetwerk Bouwcultuur, Nieuwe Instituut en Platform31) in het NI een debat gericht op de Tweede Kamerverkiezingen.

terug naar boven terug naar boven