Investeren in mobiliteit, energie en omgevings­kwaliteit

Werktafels Duurzame Verstedelijking

Tijdens de bijeenkomst wordt op de recent door NEPROM gepubliceerde “Investeringsstrategie voor Duurzame Verstedelijking” gereflecteerd vanuit de perspectieven: mobiliteit, energie en omgevingskwaliteit.

Gedeelde Uitdagingen

Het initiatief voor die investeringsstrategie is genomen door 14 grote ontwikkelende markpartijen (waaronder pur sang projectontwikkelaars, bouwers en beleggers) aangesloten bij de NEPROM.

Aanleiding zijn de grote uitdagingen waar ons land voor staat met betrekking tot de woonopgave, zoals de energietransitie, de klimaatopgave, de mobiliteitsrevolutie en de verduurzaming van onze leefomgeving. Die opgaven gaan gepaard met omvangrijke, concurrerende ruimteclaims en hebben grote invloed op de ruimtelijke inrichting van ons land en daarmee op de beleving van de dagelijkse leefomgeving.

Vereniging Deltametropool herkent de grote uitdagingen die door NEPROM worden geformuleerd. Deze komen ook terug in de projecten: Energie en Ruimte, Sprint Stad, Landschap als Vestigingsvoorwaarde en Duurzame Verstedelijking en Agglomeratiekracht.

 

Programma

12.30 Inloop met lichte lunch

13.00 Opening, moderator Paul Gerretsen, agent Deltametropool

13.10 NEPROM-Investeringsstrategie Duurzame Verstedelijking, Desirée Uitzetter, directeur gebiedsontwikkeling BPD

13.25 Korte reactie Mobiliteit in de Investeringsstrategie, Lodewijk Lacroix, Gemeente Den Haag

13.35 Korte reactie Energie in de Investeringsstrategie, Boris Hocks, Generation.Energy

13.45 Korte reactie Omgevingskwaliteit in de Investeringsstrategie, Harry Boeschoten, Programmadirecteur Groene Metropool bij Staatsbosbeheer

13.55 Formuleren van de hoofdlijnen uit de reacties, als input voor de werktafels

14.15 Koffie, thee en versnaperingen

15.00 Sessie met werktafels, thema’s: Mobiliteit, Energie, Omgevingskwaliteit

16.00 Plenair debat: Ingrid Post, plv programmadirecteur Nationale Omgevingsvisie, Gido ten Dolle, Directeur Ruimte en Economie, gemeente Delft, Martin Verwoest, stedenbouwkundig supervisor, gemeente Leiden, Jeroen Dirckx, associate, KCAP Architects & Planners, Kersten Nabielek, onderzoeker, Planbureau voor de Leefomgeving, Jan Fokkema, Directeur, Neprom

17.00 Borrel

 

Deelname

Er is plek voor maximaal 60 deelnemers. De bijeenkomst is gratis voor leden van NEPROM en van Vereniging Deltametropool en voor vertegenwoordigers van overheden. Voor anderen bedragen de deelnamekosten 95 euro. Er wordt na de bijeenkomst een factuur gestuurd.

 

terug naar boven terug naar boven