Van Low naar High RES

GO!RES Eindhoven

Op woensdag 23 oktober vindt de slotbijeenkomst plaats van GO!RES – de landelijke reeks bijeenkomsten over de ruimtelijke impact van de energietransitie. Dertig regio’s werken momenteel aan Regionale Energiestrategieën (RESsen), waarmee regionale energiedoelstellingen worden bepaald. Deze worden onder grote tijdsdruk ontwikkeld, waardoor de focus vooral ligt op het bestuurlijke proces en niet op de ruimtelijke consequenties. In Eindhoven een pleidooi voor een andere benadering!

GO! RES is een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Vereniging Deltametropool, omdat wij ons zorgen maken over de ruimtelijke kwaliteit van onze toekomstige leefomgeving. De combinatie van ‘Governance’ en ‘Ontwerp’ is daarom wat ons betreft cruciaal om binnen de Regionale Energiestrategieën tot goede integrale afwegingskaders te komen. Tijdens GO!RES is de voortgang van de RES-en in de verschillende regio’s met direct betrokkenen besproken en is veel kennis en ervaring uitgewisseld. De kansen en knelpunten die uit deze bijeenkomsten naar voren zijn gekomen hebben wij samengebracht in een magazine en het pleidooi ‘Van Low naar High RES!’ Deze worden op woensdag 23 oktober in Eindhoven gepresenteerd.

Graag gaan wij hierover met u in gesprek. Wij bieden een gevarieerd ochtend- en middagprogramma aan: ’s middags wordt deopgave vanuit verschillende perspectieven belicht, ’s ochtends zijn er een tweetal verdiepende workshops te volgen die de meerwaarde van ontwerp bij deze transitieopgave tonen. Informatie over het ochtendprogramma treft u onderaan deze pagina aan. GO! RES wordt u in samenwerking met het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) aangeboden.

Middagprogramma (13.30 – 18.00)

Meld u hier aan voor het middagprogramma

13.30 – 14.00: Inloop gasten

14.00 – 14.30: Welkom en introductie
– Welkom door moderator Paul Gerretsen, agent van Vereniging Deltametropool
– Introductie over het belang van ontwerp door Syb Groeneveld, directeur van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
– Vraaggesprek met eerdere GO!RES sprekers over governance en ontwerp o.l.v. Paul Gerretsen

14.30 – 15.00: Intermezzo
– Presentatie over landschap, infra, ontwerp en wetenschap door  Dirk Oudes, WUR/AvBA
– Presentatie over het belang van ontwerp in relatie tot draagvlak door Corine Erades, Synopel Architecten + Energie

15.00 – 16.30: Panelgesprek
– Met bijdragen van o.a. Gerrie Fenten, Joost Schrijnen, Marco Vermeulen en Arash Aazami

16.30 – 17.00: Presentatie Pleidooi ‘Van low naar high RES!’

17.00 – 18.00: Afsluiting en borrel

Ochtendprogramma (10.00 – 12.30)

Meld u hier aan voor het ochtendprogramma

10.00 – 12.30: NOHNIK – App Energielandschappen (vrije inloop gedurende de ochtend)
NOHNIK architecture and landscapes heeft een app ontwikkeld op de iPad om uiteenlopende scenario’s en modellen van energielandschappen op locatie te visualiseren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Augmented Reality. Hiermee kan in het veld via de iPad, een visualisatie schaal 1:1 worden getoond van bijvoorbeeld zonnepanelen of windturbines die over de huidige situatie worden heen geprojecteerd. Met de iPad in de hand kunnen deelnemers rondkijken en rondlopen om zo een toekomstig energielandschap te ervaren. Deze techniek maakt de ruimtelijke impact helder voor diverse doelgroepen en stakeholders en helpt om discussies en gesprekken over energielandschappen concreet te maken. Tijdens de inloop kunt u zelf de mogelijkheden van de app ervaren met een aantal voorgeprogrammeerde scenario’s.

10.00 – 12.30: Play the City – Klimaatspel (beperkt deelnemersaantal)
Het Klimaatspel van Play the City helpt om samen keuzes te maken in verduurzaming. Door het spel te spelen leren gebouweigenaren, bewoners en andere belanghebbenden en betrokkenen hoe een bestaand gebied klimaatneutraal kan worden. Welke mogelijkheden zijn er tegen welke kosten, en welke dilemma’s spelen er op? Misschien gaat de goedkoopste oplossing wel ten koste van het mooie straatbeeld. Misschien biedt een parkeerruimte wel kansen voor energieopslag als we samen kiezen voor nieuwe mobiliteit. Wij geloven dat als we verduurzaming visueel en tastbaar maken, dat meer mensen vanuit verschillende perspectieven mee kunnen denken over zowel te maken keuzes als de gevolgen. Inclusieve samenwerking levert niet alleen de beste oplossingen op, het levert ook het meest duurzame resultaat.

Van Low naar High RES
Natlab Eindhoven
Kastanjelaan 500, 5616 LZ Eindhoven

Lees meer over GO! RES en verslagen van eerdere bijeenkomsten

terug naar boven terug naar boven