GO! RES roadshow van start in Utrecht!

eerste bijeenkomst Governance Ontwerp Regionale Energie Strategie

16 mei 2019

De ruimtelijke impact van de energietransitie is enorm. Op 15 mei j.l. kwamen in Utrecht bestuurders, ambtenaren, ontwerpers en andere stakeholders bijeen om dilemma's, knelpunten en bouwstenen voor het uitwerken van regionale energiestrategieën (RES'en) in beeld te brengen. De GO! RES-bijeenkomst was de eerste in een reeks die wil bijdragen aan een integrale en gebiedsgerichte aanpak van deze grote transitieopgave. Hoe kan ontwerpend onderzoek bijdragen aan het formuleren van beleid?

Het vertalen van de nationale klimaatdoelen in regionale afspraken blijkt een lastige opgave. In een moordend tempo moeten keuzes gemaakt worden over de omschakeling naar duurzame energiebronnen. Dat is niet makkelijk in een land dat tot op de laatste centimeter bedacht en gepland is. Het zorgvuldig doorlopen van processen staat onder druk en daarmee de kwaliteit van onze leefomgeving. ‘Landschap is maar één onderdeel van de opgave, maar wel een hele belangrijke’, aldus een van de aanwezigen.

presentaties

Dat een regionale energiestrategie meer kan zijn dan rekenexercitie die neerdaalt op onze leefomgeving lieten de presentaties door ontwerpers van Okra en Nohnik zien. Ontwerpend onderzoek biedt een belangrijke meerwaarde voor het ontwikkelen van integrale oplossingen en breed gedragen beleid. Juist ontwerpers kunnen sector overstijgend denken, tegengestelde belangen bijeenbrengen en de grote transitieopgaven met elkaar verbinden om gezamenlijk een verbouwing van Nederland te realiseren waar we achteraf trots op kunnen zijn – deze kans mogen we niet missen!

GO! RES GO! RES. 15 Mei 2019, Utrecht

Het maken van een RES is een ingewikkelde ambtelijke en bestuurlijke klus, maar ook een maatschappelijke opgave. Er zijn ontzettend veel partijen bij dit proces nodig. Om alle partijen te betrekken, kunnen ontwerpers de ruimtelijke consequenties van oplossingen inzichtelijk maken. Inpassing in het landschap wordt dan geen sluitpost, maar juist het startpunt van een integraal proces om noodzaak, ruimtelijke kwaliteit en het koppelen van verschillende opgaven hand in hand te laten gaan.

terug naar boven terug naar boven