GO!RES Zeeland

Governance Ontwerp Regionale Energie Strategie - roadshow

De GO! RES bijeenkomst in Zeeland ondersteunt de energieregio bij het ontwikkelen van de Regionale Energiestrategie.

Hoe kan ontwerpend onderzoek bijdragen aan het formuleren van beleid? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Vereniging Deltametropool en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie organiseren op gezamenlijk initiatief een reeks bijeenkomsten in het kader van de Regionale Energiestrategieën. De kennis en expertise van de partijen zijn gericht op complexe ruimtelijke en bestuurlijke processen en het inzetten van ontwerpkracht voor grote maatschappelijke opgaven. Met deze GO! RES reeks willen wij de energieregio’s ondersteunen bij het ontwikkelen van de Regionale Energiestrategieën.

terug naar boven terug naar boven