De toekomst van binnensteden en dorpscentra

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

Hoe maken we van onze binnensteden ook in de toekomst plekken die voor bewoners, bedrijven, bezoekers en beleggers betekenis hebben? Barbara Heebels (Platform31) en Anke Griffioen (Caland/Schoen) geven hun visie op de toekomst van onze stads- en dorpsharten.

Video van de lezing 'Toekomst van binnensteden en dorpscentra'.

Programma

Er wordt steeds minder fysiek gewinkeld, onze stads- en dorpsharten lopen leeg. Welk voorzieningenaanbod is denkbaar en hoe kunnen hiervoor ook financieringsconstructies worden gevonden? In deze lezing komt de stem van de binnenstedelijke verdichting aan bod, maar wordt ook gekeken naar de gebieden tussen de stedelijke centra, waar juist kleinere kernen en goed bereikbare dorpen een grote bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van de stedelijke regio.

Spreker 1: Barbara Heebels
Barbara Heebels is projectleider/onderzoeker Ruimte en Economie bij Platform31. Vanuit die rol werkte ze aan verschillende projecten over de doorontwikkeling van de Nederlandse binnensteden, waaronder ‘Concept Binnenstad‘. In haar lezing trekt zij conclusies uit de verschillende projecten en deelt zij bijzondere inzichten.

Spreker 2: Anke Griffioen
Anke Griffioen is naast retailer (Caland/Schoen), bestuurskundige, filosoof en adviseur voor retail en gebiedsontwikkeling. Vanuit al deze verschillende invalshoeken houdt zij zich bezig met de vraagstukken die er liggen voor de winkelstraat en legt daarbij vanuit de praktijk een link naar bestuurders.

Over de lezingenreeks

Deze lezing wordt aangeboden als onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerpteams en de ontwikkeling van een flankerend kennisprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema’s.

Benieuwd naar meer lezingen? Houd de agenda van het kennisprogramma in de gaten via de projectpagina. Hier kunt u zien wat er de komende tijd nog gepland staat en kunt u lezingen terugkijken.

 

terug naar boven terug naar boven