Interactie­milieus en het vormgeven van innovatie

debat #2 | Architectuur van Arbeid

Tussen stilte en buzz, tussen lab en stad. Hoe werken we in de toekomst en wat vraagt dit van nieuwe werklandschappen? In het tweede debat in de reeks ‘Architectuur van Arbeid’ onderzoeken we de ruimtelijke impact van werk.

9 mei | 19:00 – 21:00 | Het Nieuwe Instituut, Rotterdam | Thursday Night Live! Guest Programme

In dit tweede debat staan innovatie- en interactiemilieus centraal. Dit zijn de plekken waar mensen, kennis en innovatie samenkomen. Deze werklocaties kennen specifieke vraagstukken. Hoe verhouden rust en dynamiek zich tot elkaar? Hoe ga je om met intellectueel eigendom in een open omgeving? En hoe wordt kennis gekoppeld aan landbouw, maakindustrie en logistiek?

programma

Een publiek debat onder leiding van Paul Gerretsen met bijdragen van:

— Prof. Ir. Maurits de Hoog, Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam – Ontwerpen aan de kwaliteit van interactiemilieus: de genealogie van kennisclusters

— Robbert de Mug, Strategisch Adviseur Gemeente Eindhoven – Brainport City: het ontwikkelen van Eindhoven als Kennisstad

over Architectuur van Arbeid

‘Architectuur van Arbeid’ is een programma van zes publieke debatten over de transitie van werk als ruimtelijke opgave. Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven, maar tegelijkertijd constateren we dat werk maar een kleine rol speelt in besluitvorming over verstedelijking. De reeks ‘Architectuur van Arbeid’ agendeert en onderzoekt de toekomst van het werklandschap. Het programma vindt plaats tussen maart en december 2019 en is een samenwerking tussen Het Nieuwe Instituut, De Spontane Stad en Vereniging Deltametropool.

 

terug naar boven terug naar boven