Automati­sering, digitali­sering en de nieuwe productie­landschappen

debat #1 | Architectuur van Arbeid

Zijn mensen nog gewenst op de werkplekken van de toekomst? Worden locatievoordelen straks bepaald door datastromen? Welke rol heeft de overheid hierin? In het eerste debat in de reeks ‘Architectuur van Arbeid’ onderzoeken we de transitie van werk als ruimtelijke opgave.

Mens of robot?

In dit eerste debat staat de vraag centraal of toekomstige werklandschappen nog wel plekken voor mensen zijn. Welke implicaties hebben digitalisering en automatisering? Worden we vervangen door robots? En als we nog welkom zijn, hoe worden werklandschappen prettige plekken waar we ook willen zijn?

Programma

Een publiek debat onder leiding van Paul Gerretsen met bijdragen van:

  • Jeanet van Antwerpen, CEO, Schiphol Area Development Company – It’s the job and the spot! – Ontwikkeling van toekomstbestendige werklocaties: Waar willen mensen werken?
  • Marten Kuijpers, senior onderzoeker, Het Nieuwe Instituut – De Architectuur van het Achterland – Ruimtelijke implicaties van automatisering van werk
  • Kritische beschouwing door Paul Bos, BOERBOS

Over Architectuur van Arbeid

‘Architectuur van Arbeid’ is een programma van zes publieke debatten over de transitie van werk als ruimtelijke opgave. Werk is een belangrijk onderdeel van ons leven, maar tegelijkertijd constateren we dat werk maar een kleine rol speelt in besluitvorming over verstedelijking. De reeks ‘Architectuur van Arbeid’ agendeert en onderzoekt de toekomst van het werklandschap. Het programma vindt plaats tussen maart en december 2019 en is een samenwerking van Het Nieuwe Instituut, De Spontane Stad en Vereniging Deltametropool.

terug naar boven terug naar boven