De agenda voor metropolitaan Nederland

Metropool Forum 2013

Discussieer en vertel tijdens het Metropool Forum en bepaal zo mee wat de agenda voor Metropolitaan Nederland wordt.

 

Update: proef de sfeer van het Forum via de bijdragen en foto’s.

 

De thema’s waar Vereniging Deltametropool met haar leden aan werkt halen vaak de krant. Maatschappelijk is metropoolvorming allang geen keuze meer, maar evident. Dat is in tijden van ernstige recessie belangrijk. Het is blijkbaar duidelijk dat bij de pijnlijke keuzes die nodig zijn, toch niet de keuze is ‘doe maar gewoon’ of ‘daar waar iets van de grond komt, gaan we maar beginnen’, maar een keuze voor kwaliteit en concentratie van energie. Nederland realiseert zich dat het beter zal moeten presteren wil het in Europa en de wereld staande blijven. Het is een opgave waar we met elkaar in brede coalities vorm aan moeten geven, ook dat is duidelijk. Oude structuren moeten hervormen en meer ruimte bieden voor participatie van verschillende  partijen met eigen energie en gericht op een sterk en breed doel.

Dat is voor de door overheden gedomineerde Nederlandse planningscultuur een hele omslag, maar de veranderingen gaan nu snel. Des te vreemder is het dat in politiek en bestuurlijk Nederland de discussie over de inrichting en het gebruik van onze ruimte vrijwel tot stilstand is gekomen. Ook de ooit zo sterke internationale oriëntatie van onze bestuurders en het zelfbewustzijn van hen over Nederland als een aantrekkelijke plek in de wereld – niet alleen als belastingparadijs – lijkt verdwenen. Discussies over de bestuurlijke inrichting domineren zonder duidelijke inhoudelijke grondslag en drive; dat lijkt gedoemd te mislukken. Des te belangrijker is het daarom het gesprek over metropoolvorming in Nederland ook te voeren met mensen en partijen die buiten de vakwereld staan, een breder maatschappelijk debat met politieke consequenties. Een notie waar Vereniging Deltametropool de komende periode zeker aandacht aan zal besteden.

deelsessies

Ruimte voor internationale oriëntatie, nadruk op kwaliteit in plaats van goedkoop en snel en het betrekken van veel verschillende mensen en organisaties komen ook terug in de bijdragen van deze editie van het Metropool Forum. We hebben de deelsessies gegroepeerd rond drie thema’s:

— investeren in de metropool, maar waarin en hoe?

— sturen aan de metropool, tussen governance en government

— de tools; hoe komt metropoolvorming op gang?

programma

14.00u — inloop met koffie en thee
14.30u — welkom burgemeester Bas Verkerk en
presentatie ‘Delft in de Metropoolregio’ door Wethouder Milène Junius
15.00u — deelsessies
17.00u — nawoord en plenaire discussie
17.30u — borrel

 

Aansluitend vindt, in de Commissiekamer, voor de leden van Vereniging Deltametropool de Algemene Ledenvergadering plaats, met o.a. nabespreking van het Forum, de verenigingsagenda, mutaties en een maaltijd.

terug naar boven terug naar boven