De succesfactor van Nederland in transitie

Landschapstriënnale

We zijn allemaal lyrisch enthousiast over het project Ruimte voor de Rivier: groots, vernieuwend, fantastisch uitgewerkt en gedragen door bewoners. Nu we enerzijds moeten leren omgaan met de veranderde rol van het Rijk en anderzijds aan de vooravond staan van een landelijke transitie met intersectorale grote maatschappelijk opgaven biedt dit project houvast en richting voor de successen van de toekomst. Wat maakt Ruimte voor de Rivier zo’n succes? Marinke Steenhuis schreef in opdracht van het College van Rijksadviseurs het essay Het Rijk als Rentmeester. Ze onderzocht de projecten Ruimte voor de Rivier, de A2 Maastricht, Kustwerk Katwijk en Rotterdam Centraal Station en komt tot specifieke overeenkomstige succesfactoren. Het onderzoek leidt tot 7 aanbevelingen waar iedereen werkzaam in het ruimtelijke domein zijn/haar voordeel mee kan doen.

vrijdag 30 april | 12.30 uur

Bekijk de online sessie ‘De succesfactor van Nederland in transitie’ terug. Marinke Steenhuis presenteert haar onderzoek en aanbevelingen uit Het Rijk als Rentmeester waarna we in een tafelgesprek o.l.v. Natasja van den Berg met Marinke Steenhuis, Sandra van Assen en Riëtte Bosch praten over kwaliteitsfactoren in ruimtelijke ordening op het gebied van management, samenwerking, overheids- en maatschappelijke betrokkenheid.

Marinke Steenhuis promoveerde bij prof. Auke van der Woud en werkt als cultuurhistoricus in gebiedsontwikkelprocessen. Haar kracht ligt in het duiden en conceptueel doorontwikkelen van de mentaliteit (‘genre de vie’) en ruimtelijke identiteit van gebieden. Vanuit een sterk narratief volgt bezielde visievorming, zoals SteenhuisMeurs momenteel ontwikkelt voor het groene hart. Marinke is voorzitter van het Ruimtelijk Kwaliteitsteam Waalfront en West in Nijmegen, lid van de beoordelingscommissie herontwikkelingsvisie Koepelgevangenis in Breda, lid van het kwaliteitsteam Afsluitdijk, de adviesraad Waterloopbos en van het kwaliteitsteam landschapsplan Stelling van Amsterdam/ Verbinding A8-A9.

Sandra van Assen is stedenbouwkundige en architect. In 2016 is ze gestart met haar promotie-onderzoek naar ruimtelijke kwaliteitsteams. Sandra is co-auteur van onder andere de in 2014 verschenen publicatie ‘De Q-factor, ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland’ en ‘Foar in moai Fryslân, zes jaar Team Ruimtelijke Kwaliteit’.  Ze leverde een belangrijke bijdrage aan Urban Maestro een Europees onderzoeksprogramma naar de ‘soft power’ die ruimtelijke kwaliteit bevordert, zoals prijsvragen en kwaliteitsteams, naast de ‘harde’ instrumenten van bestemmingsplannen en bouwregels.

Riëtte Bosch is sinds 2017 stedenbouwkundige en strategisch adviseur bij het Rijksvastgoedbedrijf. In die hoedanigheid is ze mede verantwoordelijk voor de (her)introductie van een gebiedsgerichte aanpak als middel om daadwerkelijk maatschappelijk waarde te creëren. Riëtte heeft inzicht- en overzicht op alle rijkslocaties en is direct betrokken bij de herontwikkeling van locatie Valkenburg bij Leiden, de ontwikkeling van de rijkshuisvesting rond centraal station in Den Haag als onderdeel van het Central Innovation District. Daarnaast is ze initiator van een onderzoeksprogramma dat (toekomstig) beleid met ambitie maar ook realiteitszin aan de praktijk koppelt. Uitvoeringsdiensten kunnen op deze wijze worden ingezet als NOVI versneller en bouwen aan de successen van de toekomst.

 

Programma

12.30 Presentatie Het Rijk als rentmeester – Marinke Steenhuis

13.15 Tafelgesprek Marinke Steenhuis, Riëtte Bosch, Sandra van Assen o.l.v. Natasja van den Berg

13.45 Vragen publiek

14.00 Einde

 

Dit programma is onderdeel van de Nationale Diaoloog Bouwcultuur in samenwerking met de Landschapstriennale 2021

terug naar boven terug naar boven