INTENS

De toekomst van het MRA landschap

Vereniging Deltametropool organiseert in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het symposium INTENS. De middag staat in het teken van de spanning op de ruimte voor de leefkwaliteit door de noodzaak ruimte te bieden voor de uitdagingen van deze tijd. Hoe lossen we de dilemma’s op?

Tuinen van Stene - landbouwpark Oostende (foto: ILVO) Tuinen van Stene - landbouwpark Oostende (foto: ILVO).

De groeiende behoefte aan beleving én de noodzaak om urgente uitdagingen ruimtelijk op te lossen, maken de toekomst van het MRA landschap INTENS. Dat de groeiende intensiteit van het MRA landschap onontkoombaar is, betekent niet dat we niets te kiezen hebben. Integendeel, slimme en breed gedragen ruimtelijke keuzes zijn de enige manier om het landschap van de MRA aantrekkelijk te houden én een antwoord te vinden op de grote uitdagingen van nu.

wat kunt u verwachten?

Marinke Steenhuis presenteert een landschappelijk-cultureel narratief, we gaan in debat over de kansen en dilemma’s uit de ontwerpanalyses van acht deelregio’s in de MRA, en mogelijke financieringsmodellen voor investeringen en beheer. Er is inspiratie uit Vlaamse landbouwparken. En we reflecteren met onder andere Leen Verbeek, Adnan Tekin en Job Cohen, en natuurlijk met ú in de zaal. Het symposium is onderdeel van het festival We make the City. Het festival dat steden beter maakt.

definitief programma

12:00 — Inloop met broodje
13:00 — Welkom en ambities MRA – Marc van den Tweel (Natuurmonumenten) en Leen Verbeek (Vereniging Deltametropool)
13:20 — Keynote: Mark Wilschut (Tractebel Engie, Gent) over Vlaamse landbouwparken
13:50 — Landschapsstrategie MRA

— Marinke Steenhuis presenteert het narratief van het MRA landschap
— de MRA waardenkaart – interview met Dorine van Hoogstraten
— Merten Nefs: de opbrengst van de MRA gebiedsateliers
— reflectie door visiting critic Berno Strootman (Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving)

15.30u — Parallelle sessies*
16.45u — Plenaire discussie van acties met Adnan Tekin (Noord-Holland) en andere MRA bestuurders
17.15u — Borrel
18.00u — Slot

Moderator: Paul Gerretsen

sessies*

Elke sessie formuleert twee agendapunten voor de MRA-agenda (én voor de lokale gebiedsagenda’s)

— duinen en Zaanstreek-Waterland – gesprek met Steven Slabbers (Bosch Slabbers) en Saline Verhoeven (Amsterdam Wetlands)

— scheggenland – gesprek met Pieter Jannink (Must) en Philomene van der Vliet (BOOM landscape)

— oud en Nieuw Land – gesprek met Berdie Olthof (Feddes Olthof) en Gerwin de Vries (Flux landscape)

— waarden en narratief van het MRA landschap – gesprek met Marinke Steenhuis (Steenhuis Meurs) en Dorine van Hoogstraten (Mooi Noord-Holland)

— euro’s voor het landschap – gesprek met Joost Hagens (Bureau Buiten) en Leo Pols (Planbureau voor de Leefomgeving)

— onderhandelingsspel – Mirte Rozemond (Gemeente Zaanstad) en Marja van Nieuwkoop (Gemeente Amsterdam)

aanmelden en informatie

GRATIS toegang, aanmelden verplicht

Lees meer over festival ‘We Make the City’

terug naar boven terug naar boven