Een volgende stap naar de stad van de toekomst

De stad van de toekomst

Hoe kunnen we in de verdichtingsgolf bouwopgaven koppelen aan energietransitie, innovaties op het gebied van mobiliteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en andere systeem- en netwerkinnovaties? Dit was de centrale vraag van het BNA-onderzoek ‘De stad van de toekomst’. BNA-onderzoek en Vereniging Deltametropool delen de lessons learned. Ook gaan we in gesprek over het vervolg: hoe vertalen we de geleerde lessen naar concrete plekken en vraagstukken? De deelname is gratis na aanmelden.

terug naar boven terug naar boven