Ontwerp als middel voor samenwerking

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022

Hoe benutten we ontwerp het beste, volgens 'niet-ontwerpers'? Dirkjan Masman (voorzitter gebiedscoöperatie Notter Zuna) en Lotte Caljé (stadsantropoloog Stipo) vertellen ons hoe ontwerp idealiter ingezet wordt. Voer voor beleidmakers, ontwerpers, onderzoekers en anderen die zich met ruimtelijke ontwikkeling bezighouden!

Wil je de lezing bijwonen? Meld je aan via deze link!

Tijdens deze lezing gaan we in op de rol van ontwerpen. Uitgaande van de stelling dat ontwerp kan helpen nieuwe vormen van samenwerking te stimuleren, vragen we twee sprekers hierop te reageren aan de hand van voorbeelden uit hun praktijk. Helpt ontwerp om de neuzen dezelfde kant op te krijgen? Op welk moment in het proces is ontwerp van nut. Door en met wie? En welke status hebben ontwerpen die zijn gemaakt binnen verkennende ateliers in het verdere proces?

Spreker 1: Dirkjan Masman – voorzitter Coöperatie Notter Zuna

Dirkjan Masman is na zijn pension, na een loopbaan als bioloog en in de medische sector, teruggekeerd naar zijn geboortedorp Zuna. Hier heeft hij samen met buurtgenoten de Coöperatie Notter Zuna opgericht. De coöperatie stelt zich als doel de leefbaarheid van de buurtschappen Notter en Zuna en hun omgeving te bevorderen. De coöperatie werkt aan thema’s als wonen, landschap, duurzame voorzieningen, en aan gezamenlijke opwekking van energie. Samen met burgers, agrariërs en leveranciers wordt hier gewerkt aan een beter leefklimaat. In zijn lezing zal Dirkjan vertellen welke rol ontwerp speelt in het verkennen van mogelijke toekomsten voor Notter, Zuna en de mensen die hier leven en werken.

Spreker 2: Lotte Caljé – Stipo

Lotte Caljé is afgestudeerd in Culturele Antropologie en werkt bij Stipo als stadsantropoloog. Zij kijkt naar hoe mensen plekken ervaren en gebruiken, onderzoekt waarom iemand zich thuis voelt en analyseert de belevingswereld van de stadsbewoners. Met deze ingrediënten geeft zij bewonersparticipatie-trajecten vorm, probeert zij contrasterende belangen te tackelen en zet ze zich actief in voor de ‘zachte’ kant van stedelijke ontwikkeling. In haar lezing vertelt Lotte hoe je met de kennis van de stadsantropoloog succesvol kunt samenwerken met lokale overheden, ontwikkelende partijen en bottom-up burgerinitiatieven.

Over de lezingenreeks

Deze lezing wordt aangeboden als onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2022 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en zijn publiek toegankelijk. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerpteams en de ontwikkeling van een flankerend kennisprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema’s.

Benieuwd naar meer lezingen? Houd de agenda van het kennisprogramma in de gaten via de projectpagina. Hier kunt u zien wat er de komende tijd nog gepland staat en kunt u lezingen terugkijken.

terug naar boven terug naar boven