Naar een gezamenlijke agenda metropoolvorming voor het kabinet

Metropool Forum 2016

Vereniging Deltametropool organiseert alweer het vijfde publieke forum over de metropolitane ontwikkeling van Nederland, dit jaar samen met provincie Flevoland. Met bijdragen van deskundigen of betrokkenen, zoals u, over hoe er momenteel wordt gewerkt aan de opgaven in de "Agenda voor Metropoolvorming in Nederland".

 

Update: lees het verslag met opgedane inzicht of kijk eens naar bijdragen, foto’s en presentaties.

 

In de afgelopen jaren heeft de vereniging, door middel van projecten en studies met verschillende partners, haar stempel gedrukt op de actuele metropolitane vraagstukken voor Nederland. De Oproep: Fast-Forward naar Deltametropool Nederland  is met tal van experts besproken. In het verlengde hiervan is de Agenda voor Metropoolvorming in Nederland opgesteld, met vier opgaven voor de toekomst van onze steden en stedelijke regio’s.

Deelsessies

Als opening voor de discussie en uw bijdrage, is er de agenda voor metropoolvorming in Nederland, met daarbij een uitgebreide beschrijving van vijf opgaven. Deze opgaven zijn de basis voor de vijf deelsessies:

— positioneer de stedelijke regio’s als de economische motoren van Nederland.
— verdicht de (kern)steden
— verbeter en versnel de regionale en (inter-)nationale verbindingen
— verbeter de levenskwaliteit in steden
— voorzie in voedsel

Tijdens het Metropool Forum bespreken we ook hoe de agenda voor metropoolvorming in NL versterkt kan worden. Dit door deze te koppelen met externe agenda’s en lopende trajecten van zowel private als publieke organisaties. Met als doel om gezamenlijk te komen tot één breed gedragen agenda metropoolvorming voor het kabinet.

Programma

14.00u — inloop, met koffie en thee
14.30u — welkom door Leen Verbeek, Provincie Flevoland en Vereniging Deltametropool
14.40u — presentatie externe agenda’s, Paul Gerretsen
15.00u — deelsessies
17.00u — terugkoppeling, discussie en nawoord
17.30u — borrel

terug naar boven terug naar boven