Vier onvermijdelijke ruimtelijke opgaven voor de toekomst

Metropool Forum 2015

Het publieke forum over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland is dit jaar gekoppeld aan de onvermijdelijke, ruimtelijke opgaven van de toekomst uit het "Jaar van de Ruimte". Bijdrages van deskundigen of betrokkenen, zoals u, staan op deze dag centraal.

 

Update: Lees het verslag met opgedane inzicht of bekijk nogmaals alle bijdragen, foto’s en presentaties.

 

2015 is het Jaar van de Ruimte en hiervoor heeft de vereniging de twaalf onvermijdelijke opgaven van de toekomst gebundeld in de publicatie Maak Ruimte.

Deelsessies

Tijdens de deelsessies van het Metropool Forum bekijken we samen met u naar vier van de twaalf opgaven uit Maak Ruimte.

— versterk internationale positie: internationale netwerken
— creëer innovatie- en productiemilieus
— versterk internationale positie: agglomeratiekracht & innovatie
— zie metropolitaan landschap

We hebben het hierbij niet alleen over de inhoud van deze opgaven, maar ook over de bestuurlijke component. Wat zou de rol van het Rijk en andere bestuurlijke lagen moeten zijn bij deze opgaven? Hoe wordt dit in het buitenland gedaan? Hoe zijn de opgaven adaptief te plannen? Wat zijn goede en slechte voorbeelden? En wat moeten we doen om de boot, als Nederland, niet te missen?

Programma

13.30u — inloop met koffie en thee
14.00u — welkom door dagvoorzitter Jaap Modder
14.15u — key-notes over Adaptief plannen – hoe doe je dat?
Met Gido ten Dolle (directeur stadsontwikkeling Dordrecht, opdrachtgever Zuidvleugel) over de
Adaptieve Agenda en Carly   Jansen (directeur Ruimte, provincie Brabant) over REOS.
14.45u — deelsessies
16.15u — terugkoppeling, plenaire discussie en nawoord
lancering: Kleine Iconen van de Hollandse Metropool
17.00u — borrel

terug naar boven terug naar boven