Werken in een Groene Stad

Going Green #06

Hoe zien werklandschappen er in een ’groene‘ toekomst uit? Gaan we van de monocultuur van werk en productie naar integratie in de stedelijke en ecologische ecosystemen? Op 3 februari belichten we nieuwe denkbeelden over de toekomst van werk en bespreken we hoe we draagvlak voor verandering kunnen creëren.

In een ’groene stad’ is de economie ook ’groen’. We hebben andere type banen en werken op andere plekken en tijdstippen. Hierbij passen ook andere type gebouwen en landschappen. Het verduurzamen van werklandschappen is een meervoudige opgave die ecologische/energetische maatregelen combineert met het ontsluiten van nauwe ruimtelijke verbanden tussen grondstoffen, de economie en de maatschappij. Hoe zien de werklandschappen van de (circulaire) economie van de toekomst eruit en hoe zorgen we dat we daar ruimte voor maken?

Sprekers

Karel Van den Berghe, Universitair docent Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Ontwikkeling, TU Delft.
Helmut Thoele, Senior Stedenbouwkundige, Provincie Zuid-Holland.

Programma

15.00 — Bijdragen van Karel Van den Berghe en Helmut Thoele
15.45 — Gesprek onder leiding van Sophie Stravens met vragen vanuit het publiek
16.30 — Einde

Stellingen

— Ruimte maken voor de circulaire economie is de belangrijkste verandering die werklandschappen bij het verduurzamen moeten doormaken.

— Voor ‘groene’ werklandschappen moeten we bedrijven die niet bijdragen aan een duurzame toekomst durven uitsluiten.

— We hebben meer verbeeldingen van doemscenario’s nodig om mensen wakker schudden en zo draagvlak te creëren voor verandering.

terug naar boven terug naar boven