Ruimte voor succes

Seminar over duurzame gebiedsontwikkeling en OV

Nederland staat niet stil. Onze mobiliteit is volop in ontwikkeling. Zo neemt het aantal verplaatsingen nog steeds toe, groeien steden en bevolking en verandert het mobiliteitsgedrag. Willen we Nederland in de toekomst goed bereikbaar, leefbaar en veilig houden, dan vergt dit een brede aanpak van duurzame gebiedsontwikkeling.

Met name bij de ontwikkeling van hoogwaardige knooppunten en Transit Oriented Development (TOD) is een brede aanpak van duurzame gebiedsontwikkeling essentieel. Hierbij wordt ingezet op de koppeling tussen ruimtelijke ontwikkeling en OV, met aandacht voor een betere afstemming tussen ruimte en mobiliteit. Het samenbrengen van ruimtelijke ontwikkeling en openbaar vervoer zorgt voor het beter benutten van de ruimte en het mobiliteitssysteem, betere exploitatie van het OV en een hoger (maatschappelijk) rendement van vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Om dit te realiseren is samenwerking tussen diverse partijen bij de integrale aanpak van ruimte en mobiliteit rond knooppunten en mobiliteitsnetwerken noodzakelijk. Daarom werken we samen met het kennisplatform CROW, Provincie Utrecht en U10 om de kennis en ervaringen rondom dit thema te delen.

Vijf redenen om je aan te melden

— laatste inzichten op het gebied van TOD en knooppunten.
— leer meer over de nieuwe kennisomgeving met actuele kennis van TOD en knooppunten.
— goede praktijkvoorbeelden.
— inspirerende bijdragen van  Arne Schaddelee (gedeputeerde mobiliteit provincie Utrecht) , Ellie Eggengoor (wethouder mobiliteit gemeente Nieuwegein) en Eric Luiten (Spoorbouwmeester).
— zelf aan de slag gaan met duurzame gebiedsontwikkeling via workshops op specifieke onderdelen of via gaming.

Het programma start om 13.00u en duurt tot ongeveer 16.30u.

Voor wie?

Bestuurders decentrale overheden (provincies, vervoersregio’s, gemeenten), beleidsmedewerkers verkeer, ruimtelijke ordening, stedenbouwers, projectontwikkelaars en OV-vervoerders.

Aanmelden

Via de website van het kennisplatform CROW.

terug naar boven terug naar boven