De volgende stap

Werkconferentie Community of Practice 'Landschap als vestigingsvoorwaarde'

Op vrijdag 22 november nodigt de gemeente Tilburg de Community of Practice uit op een toepasselijke locatie: Landpark Assisië, waar het landschap en het vestigingsklimaat goed te beleven zijn. Was je al eerder bij een van de bijeenkomsten of heb je een initiatief dat niet mag ontbreken in deze beweging, kom dan zeker en meld je aan.

De Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde is klaar voor een volgende stap. Na een jaar vol activiteiten, producten en ontwikkelingen, kunnen we kritisch bekijken waar we nu staan en wat er nodig is. Op de werkconferentie kijken we bij elkaar in de keuken, naar de onderliggende patronen en waarden. Met praktijksituaties in heel het land komen we voorbij de algemeenheden.

De gemeente Tilburg nodigt de community uit in het Landpark Assisië. Deze bijzondere parel is een van de drie Tilburgse stadsregionale parken, die onderdeel zijn van Landschapspark Pauwels. Het park speelt een rol in de kwaliteit van het vestigingsklimaat van de regio, én vormt zelf een nieuwe economische drager van het landschap.

— meld u aan

programma

Het programma is er op gericht kennis te delen rond de actuele initiatieven rond het thema ‘Landschap als vestigingsvoorwaarde’. We gaan leren van veelbelovend ‘work in progress’ in de deelnemende regio’s en gebiedsontwikkelingen, achter de schermen kijken naar financiering, governance en de kracht van beeld en verhalen, feedforward geven en ervaring uitwisselen.

10.00u —ontvangst op Landpark Assisië (Lokaal 12)

10.15u —on a mission: Waar komen we vandaan, wat is er in de praktijken gebeurt, welke recente ontwikkelingen zijn er (met o.a. Eric Luiten, Merten Nefs, Adriaan Geuze en de zaal)

fotografisch intermezzo door Theo Baart
Een foto kan meer zijn dan een illustratie. Met bovenstaande foto (Geniedijk bij Rijsenhout) stelt Baart de ontwikkelingen in de Haarlemmermeer ter discussie. De jonge polder is onderdeel van de Stelling van Amsterdam, werelderfgoed, én tegelijkertijd vestigingsplaats van snelgroeiende logistieke en datacentra.

10.45u — on the side: vanuit andere disciplines en achtergronden naast de landschapswereld kijken naar de situatie in uw praktijk of regio.

We worden meegenomen in de ontwikkelingen van Brabantstad en het van Gogh Nationaal Park. Wat brengt het teweeg om een ander netwerk te verbinden met ‘landschapsbelievers’? (met Frank van der Eijnden, van Gogh Nationaal Park; Wethouder Mario Jacobs, Paul van Hoesel en Frank van Mil, gemeente Tilburg). Daarna deelsessies:

Geld

Andere financiers voor het landschap zijn nodig, ook voor het beheer. Hoe bereik je kwaliteit in een complex krachtenveld van investeerders? Hoe krijgen we kosten en baten van landschap bij de start van gebiedsprocessen op de agenda? Hoe creëren we een gelijk speelveld voor ontwikkelaars? Wat zijn de meest actuele ontwikkelingen op dit gebied? In deze sessie, geleid door Herman van Steenwijk en An van Veen, gaan we op deze vragen in. Aan de hand van twee pitches van experts vastgoedontwikkeling en omgevingswet: Livina Tummers en Tyora van der Meulen; en bijdragen van bedrijfsmakelaar Theo Bakker en Marijn Bos.

Invloed

Als collectief ben je krachtiger, maar hoe verbind je de kleinere projecten in het grote project? Landschap op de agenda krijgen is niet genoeg, hoe zorg je ervoor dat iedereen ook voor het collectieve verhaal blijft gaan? Hoe betrekken we sleutelpartijen zoals waterschappen en bedrijven hierbij? Hans Heupink en Richard Rozemeijer leiden deze sessie. Deze wordt verder ingevuld met bijdragen van Anja Stokkers,en PieterJan Meire.

Idealen

In welke mate helpen idealen en beelden je bij het bereiken van de missie voor een kwalitatief beter landschap? Hoe draagt een landschapsnarratief bij aan de bescherming of juist het verlies van het geheugen van het gebied, en daarmee een andere omgang met de landschappelijke waarden? Deze sessie wordt geleid door Danielle van den Berg en Bertus Cornelissen. Er komen praktijkvoorbeelden van idealen en beelden aan bod met o.a. Theo Baart, Paul van Hoesel en Paul Roncken.

12.30u — netwerklunch (met mogelijkheid voor posterpresentaties van nieuwe initiatieven)

13.30u — on the spot: Intervisiesessie voor de hedendaagse CoP praktijken, door het delen van dilemma’s en ervaringen met projecten uit te wisselen komen we samen:

Van integrale visie naar realisatie van integrale projecten

Grenspark Groot Saeftinghe maakt deze slag en is op zoek naar herstel van een stuk van de lokale/regionale democratie. Hoe kan men zich gezamenlijk richten op de behoeftes uit het gebied in plaats van ieder zijn eigen project? Waterveiligheid, nieuwe economie en beleving van landschapskwaliteiten komen in dit Zeeuwse en Vlaamse project samen. Anneke Adegeest leidt het gesprek en Richard Rozemeijer presenteert het project.

Naar een echte coöperatieve samenwerking

Ontwikkelen van een heel landschap kan je als gemeente niet alleen, maar hoe creëer je de juiste vorm van samenwerking? In project LEF Groene Hart komen grote uitdagingen voor landschap en stad samen. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, verstedelijking en voedselzekerheid. Alphen aan den Rijn, gaat deze op een innovatieve manier aan. Maar hoe en met wie? Berthe Jongejan leidt het gesprek en Danielle van den Berg presenteert het project.

Profilering van het landschapspallet

Hoe kun je de waarde van het pallet van landschappen, afzonderlijk ontwikkeld met elk een eigen identiteit t.a.v. water en natuur voor de stedeling verhogen? Kan de ca. 1.000 ha landschap langs de rivier de Mark bij Breda als eenheid functioneren, en is het als recreatief landschap te ervaren? Welke goede voorbeelden kunnen hierbij helpen? Rienke Groot leidt het gesprek en Peter van Schie presenteert het project.

Naar de realisatie van groen-blauwe structuren door de schalen heen

Meerdere regio’s zetten recent een concept voor groen-blauwe structuren in en om de stad neer, zoals Ringpark Utrecht, Stadsbossen Tilburg en Landschapspark Zuidvleugel. Maar hoe worden deze realiteit in de samenwerking tussen provincie, gemeenten en andere partijen? Waar loop je op verschillende schalen tegenaan en hoe houd je het overzicht? Deze intervisie wordt gehouden in de vorm van een ontwerpsessie, begeleid door Loes Verhaart, Bertus Cornelissen en Hans Heupink.

16.00u — on the road: Wat nemen we mee? Waar gaan we mee verder? Welke praktijken kunnen de volgende stap zetten en wat is daar nog voor nodig? Discussie over de volgende stap van de community: het CoP programma 2020 (met o.a. Landschapstriënnale 2020 en Living Lab High Tech High Green)

16.45u — borrel

 

vervoer en aanmelding

Landpark Assisië heeft gratis parkeergelegenheid. Er wordt gratis vervoer van en naar station Tilburg georganiseerd. Meld je uiterlijk 19 november bij Philine Krosse als je met het Openbaar Vervoer komt, dan hoor je meer over tijdstip en ontmoetingsplaats. Deelname aan de werkconferentie is gratis, aanmelden verplicht.

— meld u aan

 

Lees meer over Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde of wordt lid van onze LinkedIn groep.

terug naar boven terug naar boven