Bezorgd

Debat over XXL logistiek

Het leven is nauwelijks meer voor te stellen zonder de bezorging van pakketjes via distributie- en fulfilmentcentra. Ook in de circulaire economie speelt logistiek een sleutelrol. Tegelijkertijd maakt men zich zorgen over de ruimtelijke voetafdruk en inpassing van deze complexen. Waar willen en kunnen we op sturen? Vereniging Deltametropool, het College van Rijksadviseurs en de TU Delft (praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling) nodigen u uit voor een debat.

— meld u aan

De kranten staan er de laatste tijd bol van: bezorgdheid over de verdozing van het landschap. Zie de recente stukken door Joks Janssen en Cees-Jan Pen in het ED en Berno Strootman in de NRC. Aan verklaringen geen gebrek: ambitieuze overheden en bedrijven, en ook de consument is via de groeiende e-commerce verantwoordelijk. Maar hoe duiden we de feitelijke veranderingen in het landschap, en wat zijn hiervoor de reële alternatieven?

Programma

14.30u — inloop

15.00u — welkom, de context van XXL logistiek (Merten Nefs, moderator)

15.15u — uitdagingen logistieke gebiedsontwikkeling (Cees-Jan Pen, lector Fontys en lid SER Brabant)

15.30u — advies XXL NL – Berno Strootman (Rijksadviseur)

15.50u — reacties van Rijk (n.t.b.) en provincie Noord-Brabant (gedept. Erik van Merrienboer)

16.05u — debat 1

Hoe is logistiek te verenigen met een aantrekkelijke leefomgeving? En wie kunnen we daarop aanspreken?

16.25u — intermezzo

Pitches van twee Wageningse afstudeerprojecten over XXL logistiek; aankondiging design challenge door Centrum Architectuur en Stedenbouw Tilburg (CAST)

16.35u — debat 2

Hoe gaan we in de toekomst winkelen, producten distribueren en terugnemen? Wat is de opvolger van het mantra ‘Nederland Distributieland’?

17.00u — borrel

 

Panelleden debat

debat 1
— Tom Daamen (ass. professor gebiedsontwikkeling, TU Delft)
— Christopher de Vries (partner Rademacher de Vries)
— Ton Neumann (MIRT project goederencorridor Oost-Zuidoost)
— Cees-Jan Pen (lector Fontys en lid SER Brabant)

debat 2
— Wim Eringfeld (directeur Stec Groep)
— Leo Kemps (directeur Logistic Community Brabant)
— Daan Zandbelt (Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving)
— Bart Kuipers (onderzoeker transport- en haveneconomie aan de EUR)

Logistiek complex met in rood XXL distributiecentra (groter dan 40.000 m2). Beeld: Merten Nefs Logistiek complex met in rood XXL distributiecentra (groter dan 40.000 m2). Beeld: Merten Nefs.

Organisatie en verslaglegging

Merten Nefs (Vereniging Deltametropool) en Shera van den Wittenboer (College van Rijksadviseurs) organiseren het evenement. Inge Janse publiceert een artikel over het debat op Gebiedsontwikkeling.nu

Documenten

Vanaf 29 oktober kunt u hieronder de rapporten downloaden over de trends, ruimtelijke impact en inpassing van XXL logistiek:

— Advies XXL NL (College van Rijksadviseurs, 2019)
— Verkenning XXL: trends, waarom en waar? (Stec groep, 2019)
— XXL NL: de verdozing van Nederland (ontwerpend onderzoek Rademacher de Vries, 2019)
— XXL mix park (masterscriptie Joran Lammers, 2019)
— Rethinking XXL distribution – a case study in North-Brabant (masterscriptie Gerwen van der Veen, 2019)
— Design Challenge XXL logistiek Tilburg (CAST, 2019)

— meld u aan

We verwelkomen u graag op dinsdagmiddag 29 oktober vanaf 14.30u in Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25 te Rotterdam. Het aantal zitplaatsen is beperkt, daarom is aanmelden verplicht.

terug naar boven terug naar boven