What's going on in het landelijk gebied

Lezingenreeks Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

De vitaliteit en de kwaliteit van het landelijk gebied staan onder druk. De grenzen aan het fysieke systeem zijn bereikt en soms zelfs ruim overschreden. Biedt zonering van het landelijk gebied uitkomst? Dirk Sijmons en Martha Bakker (Wageningen University & Research) werpen hun blik op de problematiek.

Video van de lezing 'Whats going on in het landelijk gebied'.

Programma

Het Nederlandse landschap is van oudsher een productielandschap, dat op grote schaal is ingezet voor vooral de productie van voedsel. Maar nu lopen we tegen de grenzen van het systeem aan. De landbouw staat voor belangrijke uitdagingen: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en stikstofverbindingen, herstel van de (bodem)biodiversiteit, verbeteren van de waterkwaliteit en -beschikbaarheid. Naast landbouwgewassen oogsten we ook steeds vaker energie, of bouwmateriaal. Hoe kunnen we omgaan met al deze uitdagingen en nieuwe kansen? En wat is daarbij de rol van ruimtelijk ontwerpers en lokale overheden?

Spreker 1: Dirk Sijmons
Dirk Sijmons is een gezaghebbend expert op gebied van landschap en alle vraagstukken die zich op de schaal van het landschap manifesteren. Als emeritus hoogleraar, voormalig Rijksadviseur voor het landschap en oprichter van H+N+S landschapsarchitecten heeft hij zijn hele werkende leven gewijd aan onderzoek en ontwerp ten behoeve van een samenhangend en kwalitatief Nederlands landschap.
In zijn lezing geeft Sijmons een beeld van hoe het landbouw-, natuur-, en landschapsbeleid met elkaar verbonden zijn, en hoe we gekomen zijn waar we nu staan: voor een stapel belangrijke uitdagingen. Echt duurzame oplossingen lijken alleen via herindeling van het landelijk gebied te bereiken. Daarnaast geeft hij een reflectie op de rol van het ruimtelijk ontwerp in de transities van deze tijd. Wat is de waarde van al het – vanuit de landbouwhoek gezien vaak ongevraagde – ontwerpend onderzoek?

Spreker 2: Martha Bakker
Martha Bakker is leerstoelhouder van de Land Use Planning Group, WUR. Zij heeft een achtergrond in de fysische geografie, en is gepromoveerd op het onderwerp landgebruiksveranderingen en bodemdegradatie. Bakker en haar onderzoeksgroep werken aan een toekomstvisie op de landbouw. Hierbij wordt een herindeling van het landelijk gebied voorgesteld, waarbij de bodemgesteldheid leidend is. Dit levert zones op waar intensieve boeren zich kunnen blijven richten op grootschalige productie en zones waar extensieve boeren zich richten op hoogwaardige streekproducten. Bakker licht in haar lezing toe hoe deze differentiatie bijvoorbeeld ook kan helpen de stikstofproblematiek op te lossen en de bodemproblematiek zoals droogte, uitspoeling en waterkwaliteit kan aanpakken.

Over de lezingenreeks

Deze lezing wordt aangeboden als onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Vereniging Deltametropool werkt mee aan de begeleiding van de ontwerpteams en de ontwikkeling van een flankerend kennisprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema’s.

Benieuwd naar meer lezingen? Houd de agenda van het kennisprogramma in de gaten via de projectpagina. Hier kunt u zien wat er de komende tijd nog gepland staat en kunt u lezingen terugkijken.

terug naar boven terug naar boven